تبریک بهار ١۴٠٢

زمان خواندن 1 دقیقه ***

تبریک غیر تکراری بهار ١۴٠٢


عید دیدنی مجازی نوروز ١۴٠٢ 

لطفاً در این لینک ببینید 


اما داستان چه بود؟

در این موقع از سال اینترنت پر میشه از پیامهای تبریک. 

از هوش مصنوعی خواستم تبریکی تهیه کند!

جواب این شد:


اما در نو شدن بهاری تصمیم گرفتم طرحی نو دراندازم!

چیزی که کهنه و قدیمی و براساس ذهن و حافظه نباشد!

یک دیدار و یک تجربه

لطفاً در این لینک ببینید

عید دیدنی مجازی نوروز ١۴٠٢ 

How to always be new in Nowrooz Persian new year spring equinox

https://youtu.be/okWz5qH85Qohttps://youtu.be/okWz5qH85Qo

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا