تبریک بهار ١۴٠٢

تبریک غیر تکراری بهار ١۴٠٢


عید دیدنی مجازی نوروز ١۴٠٢ 

لطفاً در این لینک ببینید 


اما داستان چه بود؟

در این موقع از سال اینترنت پر میشه از پیامهای تبریک. 

از هوش مصنوعی خواستم تبریکی تهیه کند!

جواب این شد:


اما در نو شدن بهاری تصمیم گرفتم طرحی نو دراندازم!

چیزی که کهنه و قدیمی و براساس ذهن و حافظه نباشد!

یک دیدار و یک تجربه

لطفاً در این لینک ببینید

عید دیدنی مجازی نوروز ١۴٠٢ 

How to always be new in Nowrooz Persian new year spring equinox

https://youtu.be/okWz5qH85Qohttps://youtu.be/okWz5qH85Qo

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده