کار امروز - ١۵ نوامبر ٢٠٢٣- یوگا

زمان خواندن 2 دقیقه ***

 کار امروز - ١۵ نوامبر ٢٠٢٣- یوگا

***

امروز من هم مشغول کاری هستم. مثل میلیون ها آدم دیگر روی این زمین. 

زمین همان بهشت موعود است. غذا و سرپناه برای ساکنان زمین فراوان است و مثل تمام موجودات زنده روی زمین، ما انسان‌ها هم از تمام نعمت‌ها برخورداریم. 

می‌توانیم بنشینیم و دوران کوتاه زندگی خود روی زمین را در سکوت مطلق و آرامش بگذرانیم و می‌توانیم انتخاب کنیم که برای بهبود شرایط زندگی روی زمین کاری انجام بدهیم. 

من هم انتخاب کردم که کاری انجام بدهم. 

این کار نوشتن است. این نوشتن به ذهن من و ذهن جمعی بشر کمک می‌کند که کمی بهبود یابد. ذهن نامرتب کمی مرتب شود. تا به اینجای کار، تکنولوژی، فرآیند بقا را بسیار آسان کرده و قدم های بعدی، حرکت به سوی آرامش و خلاقیت و صلح است. 

برای بردن جهان به این سمت باید احساس مسوولیت و تعلق داشته باشیم، به کل جهان و خودمان. باید خودمان آرامش و خلاقیت و صلح را درونمان ایجاد کنیم. 

وقتی یک نفر را که خودمان باشیم در صلح و خلاقیت و آرامش نگه داریم، کار ما شروع می‌شود و بعد می‌توانیم تاثیر مثبتی در جهان بگذاریم. 

اگر از روی اجبار و ترس کاری انجام بدهیم، نه تنها تاثیر مثبت نمی‌گذاریم بلکه تخریب هم ایجاد می‌کنیم که نتیجه‌اش تخریب زمین می‌شود. 

آنچه جهان و منی که قسمتی از جهان هستم به آن نیاز داریم ساماندهی ذهن و اتصال به لحظه و اتصال به طبیعت و آرامش و خلاقیت است. تمام این‌ها در تعالیم یوگا ظهور و بروز پیدا کرده. 

یوگا دین نیست، بلکه درک و راه درست زندگی است. یوگا تخریب های مذاهب و اقتصاد سرطان وار را می‌بیند و درمان می‌کند. 

یوگا با حرکت به سمت آگاهی، مهم‌ترین کاری است که می‌توان در راستای بهبود زندگی انجام داد. 

یوگا مجموعه ای از دانش ها و روشهایی است که بدون تخریب و بدون ایجاد دسته‌بندی ها و گروه بندی ها کار می‌کند. 

یوگا بدون نفس است پس بدون جنگ است. 

یوگای واقعی راه درست زندگی را روشن می‌کند. 

یوگا از دورن شروع به ساخت ذهن و بدن می‌کند. 

ذهن انسان مهمترین موهبت و ابزار ماست. اگر درست استفاده نشود تبدیل به جنگ و آلودگی و سقوط می‌شود و اگر درست استفاده شود تبدیل به خلاقیت و ساختن بهشت در روی زمین. 

یوگا دقیقترین راه و روش برای شناخت و استفاده از ذهن و بدن است. 

وقت آن رسیده که زندگی مان را برای چیزی که برایمان معنی دارد صرف کنیم. 

بزرگ بیاندیشیم و بیشتر از بقای خود و خانواده مان فکر کنیم. 

به جهان بیاندیشیم و آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است! 

آن چیز، آگاهی است و سلامتی. 

آگاهی و سلامتی از راه یوگا بدست می‌آید. 

هم سلامت جسم و هم سلامت روان. 

من از کار امروزم راضی هستم و خشنود. 

این کلمات جریانی از آگاهی ایجاد می‌کند و این انرژی در جهان حرکت می‌کند و برکاتش به من و دیگران می‌رسد. 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا