کار امروز - ١۵ نوامبر ٢٠٢٣- یوگا

 کار امروز - ١۵ نوامبر ٢٠٢٣- یوگا

***

امروز من هم مشغول کاری هستم. مثل میلیون ها آدم دیگر روی این زمین. 

زمین همان بهشت موعود است. غذا و سرپناه برای ساکنان زمین فراوان است و مثل تمام موجودات زنده روی زمین، ما انسان‌ها هم از تمام نعمت‌ها برخورداریم. 

می‌توانیم بنشینیم و دوران کوتاه زندگی خود روی زمین را در سکوت مطلق و آرامش بگذرانیم و می‌توانیم انتخاب کنیم که برای بهبود شرایط زندگی روی زمین کاری انجام بدهیم. 

من هم انتخاب کردم که کاری انجام بدهم. 

این کار نوشتن است. این نوشتن به ذهن من و ذهن جمعی بشر کمک می‌کند که کمی بهبود یابد. ذهن نامرتب کمی مرتب شود. تا به اینجای کار، تکنولوژی، فرآیند بقا را بسیار آسان کرده و قدم های بعدی، حرکت به سوی آرامش و خلاقیت و صلح است. 

برای بردن جهان به این سمت باید احساس مسوولیت و تعلق داشته باشیم، به کل جهان و خودمان. باید خودمان آرامش و خلاقیت و صلح را درونمان ایجاد کنیم. 

وقتی یک نفر را که خودمان باشیم در صلح و خلاقیت و آرامش نگه داریم، کار ما شروع می‌شود و بعد می‌توانیم تاثیر مثبتی در جهان بگذاریم. 

اگر از روی اجبار و ترس کاری انجام بدهیم، نه تنها تاثیر مثبت نمی‌گذاریم بلکه تخریب هم ایجاد می‌کنیم که نتیجه‌اش تخریب زمین می‌شود. 

آنچه جهان و منی که قسمتی از جهان هستم به آن نیاز داریم ساماندهی ذهن و اتصال به لحظه و اتصال به طبیعت و آرامش و خلاقیت است. تمام این‌ها در تعالیم یوگا ظهور و بروز پیدا کرده. 

یوگا دین نیست، بلکه درک و راه درست زندگی است. یوگا تخریب های مذاهب و اقتصاد سرطان وار را می‌بیند و درمان می‌کند. 

یوگا با حرکت به سمت آگاهی، مهم‌ترین کاری است که می‌توان در راستای بهبود زندگی انجام داد. 

یوگا مجموعه ای از دانش ها و روشهایی است که بدون تخریب و بدون ایجاد دسته‌بندی ها و گروه بندی ها کار می‌کند. 

یوگا بدون نفس است پس بدون جنگ است. 

یوگای واقعی راه درست زندگی را روشن می‌کند. 

یوگا از دورن شروع به ساخت ذهن و بدن می‌کند. 

ذهن انسان مهمترین موهبت و ابزار ماست. اگر درست استفاده نشود تبدیل به جنگ و آلودگی و سقوط می‌شود و اگر درست استفاده شود تبدیل به خلاقیت و ساختن بهشت در روی زمین. 

یوگا دقیقترین راه و روش برای شناخت و استفاده از ذهن و بدن است. 

وقت آن رسیده که زندگی مان را برای چیزی که برایمان معنی دارد صرف کنیم. 

بزرگ بیاندیشیم و بیشتر از بقای خود و خانواده مان فکر کنیم. 

به جهان بیاندیشیم و آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است! 

آن چیز، آگاهی است و سلامتی. 

آگاهی و سلامتی از راه یوگا بدست می‌آید. 

هم سلامت جسم و هم سلامت روان. 

من از کار امروزم راضی هستم و خشنود. 

این کلمات جریانی از آگاهی ایجاد می‌کند و این انرژی در جهان حرکت می‌کند و برکاتش به من و دیگران می‌رسد. 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده