نحوه‌ی برخورد با اطرافیان!

 نحوه‌ی برخورد با اطرافیان!

***

این نوشته خلاصه ای از یک سخنرانی کوتاه از اکهارت است. آنقدر زیبا و خلاصه و دقیق گفته شده که خواستم اینجا خلاصه ای از آن بنویسم. 

لینک ویدیوی اصلی و ترجمه‌ی اتوماتیک فارسی را اینجا می‌گذارم. 


https://youtu.be/_BUw3sKs0lY?si=DvplyaXPizQ9aG8-


داستان از آنجا شروع می‌شود که اکثر ما آدم‌ها با بدن و ذهن خودمان هم هویت شده‌ایم. یعنی خودمان را ذهن خودمان می‌دانیم. و این ذهن چیزی نیست جز یک سری شرطی شدگی های اجتماعی. 

این را تنها زمانی خواهی فهمید که از بیرون، ذهن را مشاهده کنی. مثل ماهی ای درون اقیانوس است ولی اقیانوس را نمی‌بیند کسانی که با ذهن هم هویت هستند ذهن را نمی‌بینند و بالطبع شرطی شدگی های آنرا هم متوجه نمی‌شوند. 

زمانی که بتوانی با مراقبه و آگاهی، ذهن را مشاهده کنی شرطی شدگی های آن را در خودت و دیگران می‌بینی. شرطی شدگی های خودت را می‌توانی حل کنی ولی کماکان در دیگران می‌بینی. 

اینجاست که ذهن های شرطی شده در دیگران شروع به قضاوت تو می‌کنند. اینجا اکهارت نحوه‌ی برخورد را با این آدم‌ها توضیح می‌دهد. این‌ها معمولاً اعضای خانواده و اطرافیان نزدیک ما هستند. 

اکهارت با دانستن این موضوع، توصیه می‌کند آن‌ها را درکشان کنیم و بدانیم که آنها خودشان نیستند بلکه ذهن هایی شرطی شده هستند. به عبارت دیگر ذهن هایشان هست که ما را قضاوت می‌کند. 

نتیجه‌ی این دانستن، ایجاد حس شفقت نسبت به آنهاست. این افراد معمولاً از شما فاصله می‌گیرند و حتی ممکن است جواب شما را ندهند یا به شدت شما را قضاوت کنند. 

اینجا باید بدانیم رفتار آنها شخصی نیست بلکه نوعی رفتار شرطی شده جمعی است. 

باید بدانیم تایید و پذیرش آن‌ها در مورد ما، تاثیری در کیفیت زندگی و شادی درونی ما ندارد. 

گاهی آنها شما را تحمل نمی‌کنند و شما را ترک می‌کنند. 

تنها کاری که می‌توانید انجام بدهید آرزوی خوب و فرستادن انرژی عشق به سمت آنهاست. 

شما هرگز این شرطی شدگی را به آن‌ها نمیتوانید توضیح بدهید چون آنها چیزی فرای شرطی شدگی نمی‌دانند. 

حتی اگر آن‌ها از شما عصبانی باشند تقصیر شما نیست. آنها با ذهنشان شما را قضاوت و مقایسه می‌کنند. 

اما شما قسمتی از ذات وجود آنها را که دوست داشتنی است می‌شناسید و در مراقبه هایتان با جوهر وجودی آنها ارتباط و یگانگی را حس می‌کنید. 

آنها نهایتاً در این زندگی یا زندگی بعد از مرگ، این یگانگی را درک خواهند کرد. 

حتی اگر آنها را نبینید باز هم می‌توانید نسبت به آنها پذیرش و عشق داشته باشید. 

در این صورت گاهی آنها شفا می‌یابند و معجزه‌ای اتفاق می‌افتد. 

اما شما نیازی به پذیرفته شدن از طرف آنها ندارید ولی ارتباط عمیق و درونی خود را با جوهر وجود آنها حفظ کنید. 


نظرات

alich گفت…
❤️☘️😍

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد