بخشیدن چیست

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 بخشیدن چیست؟

***

بخشیدن هم در لحظه هست. یعنی وقتی در لحظه باشی در حال بخشیدن مداوم هستی! وقتی درگیر ذهن باشی حتما درگیر گذشته هم هستی و نمی‌توانی ببخشی! حتی اگر ذهن ات به تو بگوید بخشیدی!

در واقع بخشیدن دیگران محصول بودن در لحظه هست. حالتی از بودن هست که گذشته و آینده در آن معنی ندارد. به آن می‌گوییم درلحظه بودن! با تمرین و مدیتیشن می‌توانی کمی بچشی! در لحظه بودن همان نبود ذهن یا ایگوست. پس فهم لحظه مساوی است با نبودن ذهن. پس با وجود ذهن فهم لحظه غیرممکن است. همانطور که با وجود ذهن بخشیدن غیرممکن است!


آدمها دو دسته‌اند! 

یا لحظه را تجربه کرده‌اند که آن وقت خودشان می‌دانند من چه می‌گویم! و نیازی به تکرار من نیست!


یا لحظه را تجربه نکرده‌اند و آن وقت نمی‌توانند درک کنند من چه می‌گویم! و گفتن های من بیهوده است!


پس در هر دو حالت؛

نوشتن من بی‌مورد است!

والسلام!!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

میراثِ من!

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا