چرا نجات خاک!

 نجات خاک!

***

چرا نجات خاک؟!

ما کیستیم؟ 

حداقل بدنهای ما از خاک می آید و به خاک بازمی‌گردد! نه تنها بدن‌های ما بلکه بدن اکثر موجودات زنده! تمام موجودات زنده‌ی روی زمین! 

پس خاک منبع تمام حیات روی سطح زمین است. خاک خود بزرگترین اکوسیستم زنده‌ی روی سطح زمین است. 

خاک سطح زمین؛ اکثرا زیر دست کشاورزی قرار دارد و بشر مستقیم روی آن تاثیر دارد. 

تقریباً تمام غذای ما از خاک تولید می‌شود. 

تقریباً تمام مسائل زیست محیطی ریشه در خاک دارد. 

خاک در کنار اکسیژن و آب پایه ای ترین عنصر حیات روی زمین است. 

مسایل بحرانی زیست محیطی مثل گرمایش زمین، بالارفتن دی اکسید کربن؛ کمبود آب و تغییرات آب و هوایی تماماً تحت تاثیر خاک هستند. 

خاک و گیاهان روییده بر آن جاذب اصلی دی اکسید کربن اتمسفر هستند. 

خاک و گیاهان روییده بر آن مخزن نگهداری اصلی آب شرب در سطح زمین هستند. 

خاک و گیاهان روییده بر آن عامل جلوگیری از سیلاب های خطرناک هستند. 

درختان و گیاهان عامل اصلی فتوسنتز و جذب کربن تولید اکسیژن و جلوگیری از گرمایش زمین هستند. 

بشر با قطع درختان و بیابان کردن جنگلها برای کشاورزی؛ باعث تغییرات اقلیمی در جهان است. 

شخم زدن ها و قطع پوشش گیاهی خاک آن را در معرض آفتاب شدید و مرگ قرار می‌دهد. 

مرگ خاک باعث مرگ موجودات زنده از جمله انسان خواهد بود. 

کاهش تولید مواد غذایی باعث قحطی و جنگ خواهد بود. 

قحطی و گرسنگی تمدن بشر را تهدید میکند، انسانِ گرسنه تفاوتی با حیوانات درنده نخواهد داشت!

خاک برای تولید غذا نیاز به محتوای آلی دارد! خاک بدون محتوای آلی ماسه است. و ماسه قابلیت جذب آب و رشد گیاهان را ندارد. 

زمین بدون فتوسنتز و درختان شبیه مریخ و خالی از حیات خواهد بود!

بیاییم به منبع اصلی حیاتمان در زمین که خاک است احترام بگذاریم. 

به جملات بالا بیاندیشیم و بعد از درک کردن؛ آن را با دیگر انسان ها در میان بگذاریم. 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

صدای سخن عشق

عشق چیست؟