ساختار داوطلبانه یا هیئتی

 ساختار داوطلبانه یا هیئتی

***

بچه که بودم ایام محرم فرصتی برای کارهای داوطلبانه یا هیئتی بود. مراسم پختن قیمه‌ی امام حسین! گاهی هم کمک می‌کردم و پیاز و سیب زمینی پوست می‌کندیم. ظرف می‌شستیم و غیره. همین اخیراً هم سیستم های جهانی بر اساس والنتیرینگ Volunteering نمونه‌های جهانی آن هستند. سازمان دامما برای مدیتیشن ویپاسانا و سازمان ایشا نمونه‌هایی از این سازمان ها هستند. حتی شاید سیستم سوسیالیستی کمونیستی هم سعی داشت چنین چیزی درست کند. 

هم در کودکی و هم همین الان سازماندهی و ساختار این گروههای داوطلبانه علاقه داشتم و دارم. تعداد داوطلبان در مورد ایشا یا ویپاسانا حتی میلیونی است و در سطح جهانی فعالیت میکنند. 

در مقابلِ سازمان های داوطلبانه سازمان های مبتنی بر سود و زیاد هستند. اجزای سیستم سرمایه‌داری. شرکتها و سازمانها. تقریباً سنگ بنای سیستم سرمایه‌داری. این سیستم مبتنی بر سود.  زیان شخصی و مالکیت شخصی است. سیستم جزا و پاداش در سازمانهای اقتصادی سرمایه داری کاملاً مشخص است. پول یا پاداش اولویت دارد بر اشخاص. 

اما در سیستم های داوطلبانه اولویت با اشخاص است. گرچه شاید در ابتدا فردیت مهم نباشد و همه حول یک رهبر یا ایدئولوژی ذوب شده باشند ولی در اصل؛ هدفِ سازمان رشد شخصی افراد است. 

در سیستم داوطلبانه خود فرد تصمیم به همکاری می‌گیرد و خودش تقریباً رهبر خودش می‌شود. 

در اینجا کارِ گروهی نسبت به سیستمِ سود و منفعت؛ کیفیتی کاملاً جدا پیدا می‌کند. هدف هر شخص از پیوستن به کار داوطلبانه کمک به چیزی فراتر از خودش است. نوعی از بین بردن ایگو. اما در گیر و دار کار؛ باقیمانده های ایگوی افراد با هم تقابل خواهند کرد. 

آگاهیِ فردی و چرایی انجام کار داوطلبانه برای هر فرد بسیار مهم می‌شود. هر فردی و هر گروه داوطلبانه ای باید هر روز و هر لحظه از خودشان بپرسند که چرا! چرا کار داوطلبانه انجام می‌دهند. 

با یادآوری هدف اصلی سازمان و کمرنگ کردن ایگوی افراد شاید هدف گرایی کندتر بشود ولی در بلند مدت به هدف سازمان داوطلبانه کمک بزرگی خواهد کرد.

 

کمرنگ شدن ایگوها در مقابل ایگو یا هدف سازمان لازمه‌ی کارهای گروهی داوطلبانه است. 

همانطور که در بُعد فردی کمرنگ کردن ایگو منجر به رشد شخص می‌شود در ُبعد گروهی هم ایگوهای افراد باید در راستای ایگو یا هدف گروه قرار بگیرد. در کار داوطلبانه ایگوی شخص نباید در مقابل ایگوی دیگری قرار بگیرد. 


اگر در هر کار داوطلبانه ای داوطلب شدید یادتان باشد هدف رشد شخصی شماست! اهداف سازمان اولویت بعدی اند. رشد شما هم با کمرنگ شدن ایگوی شما اتفاق می‌افتد! 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!

فرمولِ حالِ بد