بازی توجه

 بازی توجه!

***

اینجا کمی توجه بدست می‌آورم. کمی هم توجه می‌گذارم! 

کل زندگی؛ بازی توجه هاست!

بازی چرا؟ چون جدی نیست! می‌توانی توجه ات را هرکجا خواستی بگذاری! خیلی فرقی ندارد! مثلاً به این کلمات! یا این یکی کلمه! یا حرکت هوا در مجاری بینی! یا فیلم! یا این کرسر چشمک زن کامپیوتر! 

سوژه‌ی توجه مهم نیست! 

می‌توانی به تصویر یا خاطره‌ی دوستی توجه کنی!

به بدن! به خارش پوست!

به چیدن حروف!

صدای تایپ کلمات!

معنای کلی این نوشته! 

نفس!

لحظه‌هایی که چند شکل بی‌معنی تبدیل به معنی می‌شود در مغز! 

آرامِ آرام!

کشش عضلات در بدن!

نحوه‌ی نشستن کج روی مبل!

محل تقاطع دو پا!

شییر کردن این نوشته!

بی سر و ته بودن افکار!

کارخانه‌ی تولید مداوم فکر!

درد گردن! 

مدیتیشن!

فهم خوانندگان!

قورت دادن بزاق دهان!

یک نفس عمیق!

یا صدای چرخ‌های آهنی یک ماشین! 

همهمه‌ی شهر!

فامیل! 

دوستان! تصاویر آنها در ذهنت!

فلان فکر و فلان ایده! 

هزاران چیز دیگر!


تمام این توجه ها عادی است! 

اما معجزه وقتی است که تو 

توجه پشت توجه را متوجه می‌شوی!

و توجه پشت توجه پشت توجه را!

و توجه پشت توجه پشت توجه پشت توجه را!


نمی‌دانم چند مرحله می‌توانی بروی!

اما آن لحظه‌ای شگفت‌انگیز است!

لحظه‌ی خدا شدن!

ناظر شدن!

خود خدا که نه!

کمی نزدیک به خدا!

لحظه‌ی حال!




سلفی:



نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

صدای سخن عشق

عشق چیست؟