خود-آ-آدم

 خود-آ-آدم

***

اولین یوگی! آدی یوگی

حوا- الهه‌‌ی زنانگی

ابراهیم

نوح

موسی 

عیسی

محمد

حافظ

سعدی

خیام

مولانا

گرجیف

کریشنا

کنفوسیوس

زرتشت

سهراب

سادگورو

اکهارت

شیده

گوئنکا

مهدوی

امام زمان!

معلم‌ها

مادر

پدر

خانواده

خواهر

برادر

دوست

رفیق

دشمن

حاسد

حیوانات

حشرات

پرندگان

پستانداران

ماهی‌ها

درختان

گیاهان

آب

خاک

هوا

خورشید

فضای خالی

خلأ

نانوشتنی

انرژی

مبدأ

مقصد

اول

آخر

حی

قیوم

زندگی

خود!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده