خدای زن یا مرد؟

 خدای زن یا مرد؟

***


با دوستی در حال گپ زدن بودیم. داشت از آنچه میخواست میگفت. میگفت موجودی را میخواهد که 

به غایت حمایتگر باشد

به غایت زیبا و سکسی باشد

به غایت قوی و سرشار باشد

به غایت پر شور و انرژی باشد

به غایت نان آور باشد

و به غایت هوشمند باشد

و غیره


به او گفتم بعضی از خدایان هندوستان دارای این خصوصیات هستند! شاید خدای شیوا یا خدای کریشنا به دردش بخورد!

بعد از کلی خندیدن به این نتیجه رسیدیم که او به دنبال خدا میگردد!


بعد به خودم هم که نگاه میکنم موجودی را میخواهم که 

به غایت زیبا و فریبنده باشد

به غایت ظریف باشد

به غایت مهربان باشد

به غایت مادر باشد

به غایت پر شور و انرژی باشد

به غایت آرام باشد 

و به غایت دانا باشد


و ظاهرا من هم به دنبال یک الهه هستم. شبیه الهه های هندوستان. 


جالب اینجاست که در هندوستان چند نوع خدا داریم. 

اما واضح ترین آنها خداهایی با سمبل مردانگی هستند. این خدایان حتی به صورت نماد آلت جنسی مردانه ساخته میشوند و توسط پیروانشان پرسیده میشوند! گروهی ظاهر بین هم به آنها آلت پرست میگویند. در هندوستان به آنها لینگا میگویند یعنی عضو یا اندام!


خداهایی هم با سمبل زنانگی در هندوستان هست. این خدایان در واقع نوعی الهه هستند و شاید حتی شبیه صورت زن یا اندام جنسی زنانه ساخته شوند. در هندوستان به آنها دییوی گفته میشود. بیشتر این خدایان با گسترش ادیان مردسالار نابود شدند. بخصوص با حمله ی اسلام اکثر نمادهای الهه های زنانگی که گاها شامل سینه های برهنه بودند نابود شدند. 


از تمام اینها که بگذریم مشخص است که ما آدمها بسته به اینکه کدام یک از خصوصیات زنانه یا مردانه را داریم به دنبال خدای خودمان میگردیم.

ما آدمها وقتی گرسنه ایم خدای نان آور را صدا میزنیم.

وقتی در ترس و عدم اطمینان هستیم خدای حمایتگر را صدا میزنیم.

وقتی در اضطراب هستیم خدای آرامش بخش را طلب میکنیم.


اما از این غافلیم که این خدا نه در آسمان هاست و نه در سنگ و چوب و پول و مادیات و نه در دیگران!

این خدا در خود ماست!

این خدا از وقتی که ما یک سلول بودیم در ما بوده تا وقتی که دوباره این سلول ها با خاک و زمین یکی میشود با ماست. 

کودکان خدا را در آسمان یا زمین یا خورشید یا ماه پیدا میکنند که البته از دیدگاهی درست است!

دختر بچه ها این خدا را در شوهر یا خواستگار می جویند پسر بچه ها هم در آغوش زنان به دنبال این خدا هستند!

گاهی این دختر بچه ها و پسر بچه ها حتی تا سنین ۷۰-۸۰ سالگی منتظر آمدن این خدا هستند!


اما این خدا همه جا هست! یعنی همه شمول است! یعنی تو و من را هم شامل میشود!

به عبارت دیگر من و تو توهمی بیش نیستیم!

هر چه هست همان خدا است!

با تمام خصوصیات زنانه و مردانه ای که من و تو به دنبالش هستیم!


یک خدایی هم  در چند هزار سال اخیر وارد ذهن انسان شده! بیشتر آدمها یک مفهوم ذهنی از خدا برای خودشان ساخته اند و آن را شبیه بت ثابت و غیر قابل تغییر میپندارند!

هر که به آن مفاهیم ذهنی آنها انتقادی بکند کافر و دشمن میشود! و خونش را حلال میدانند!

این خدای ذهنی خیلی خطرناک است چون دیده نمیشود و تا زمانی که فردی خودش و دیگران را در یک عملیات انتحاری نابود نکرده باشد شاید حتی در ظاهر قابل تشخیص نباشد!

بت خدا

https://www.unwritable.net/2021/09/blog-post_27.html

به هر حال تا زمانی که در بدن فیزیکی باشیم خصوصیات زنانه و مردانه مثل دو قطب همدیگر را جذب میکنند! این هم بازی طبیعت با ماست! 

درست است که بدن ها زنانه و مردانه هستند! 

درست است که بدن های زنانه و مردانه به هم نیاز دارند و جذب همدیگر میشوند!

اما هر چقدر به عمق بدن برویم آنجا نقطه ای را پیدا میکنیم که این دو گانه ها و دو قطبی ها به هم میرسند!

خدایی پیدا میشود که هم خصوصیات زنانه دارد هم مردانه!


این خدا را در ذهن یا در آسمان نمیشود ساخت!

این خدا را باکلمات نمیشود نوشت!

این خدا نانوشتنی است!

نا فهمیدنی است!

این خدا میتواند خود ما باشد! یا بصورت زنانه یا بصورت مردانه!

اما معمولا به صورت سکوت!
نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!