عکس‌العمل یا پاسخ؟

عکس‌العمل یا پاسخ؟


***

دیگر به حرافی های من عادت کردید! ماه کامل است. نور در دل است. عشق جاری است! 

امروز هم در حال تمام شدن است. نزدیکی‌های غروب که می‌شود مخصوصا اگر ماه هم کامل باشد کیست که هوایی نشود؟!

نزدیکی‌های ماه کامل پر حرف می‌شوم. کاری ندارم جز نوشتن! چیز مهم‌تری فعلا نیست. 

نه کسی هست که حرف بزنم! نه چیزی که جالب تر باشد از نوشتن! 

چینش کلمات! نوشتن از نانوشتنی! 

به به! 

چهل روز دیگر خانه را تحویل نفر بعدی می‌دهم! 

خرید این خانه برای تارا بود! آن زمان فکر می‌کردیم دخترمان اتاق مجزا می‌خواهد! خیالاتی داشتیم! اما حالا پنج سالی گذشته. دخترمان و همسر اولمان حالا هر دو مستقل شده‌اند! 


این نوشته هنوز عنوان ندارد!

ایده‌هایی هست. مثلا نوشتن تفاوت ری‌اکشن و ریسپانس! Reaction vs Response درسی که از معلم عزیزی آموختم. در دوره مهندسی درون که اینجا میتواند بخوانید! 


https://www.unwritable.net/2022/12/blog-post_23.html


موضوع دیگر نوع روابط است! روابطم جالب شده! انگار با همه رابطه دارم! در عین حال تنهایم! 

فرقی نمیکند چه کسی باشد! 

دخترم باشد! همسر اولم باشد! 

دوست جدیدی باشد! 

دوستی قدیمی باشد! 

همکار باشد! 

مشتری باشد!

فرقی نمیکند! 


آنقدر عجیب است که نمی‌توانم توضیح بدهم!

همه را خدا می‌بینم!

در همه دنبال خدا میگردم!

البته معمولا پیدا می‌کنم!

پرده‌ی ایگو را هم می‌بینم!

پرده های ترس را می‌بینم!

ورای پرده را هم می‌بینم!


ورای همه‌ی پرده ها یکی بیشتر نیست!

خود من! 

خود خدا!


هم تنهایم! هم یکی هستم با همه!

عجیب است! عجیب!


بعد از مدت‌ها مکالماتی معنی دار داشتم با همسر اول! ممنونم که درس‌های یوگا را برایم یادآوری کرد!

گفت عکس العمل نشان می‌دهی و می‌روی می‌نویسی!

راست می‌گفت! 

خوب من را شناخته! 

درست پیش بینی کرد! 

دارم می‌نویسم!


اما این نوشتن عکس‌العمل است یا پاسخ!

عکس‌العمل یعنی پاسخ ناآگاهانه!

پاسخ یعنی عکس‌العمل آگاهانه! 


تفاوت فقط در آگاهی است! 

آگاهی هم نانوشتنی است! 

پس نوشتن فعلا بس!نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!