اندازه‌ی آگاهی!

 اندازه‌ی آگاهی!

***

هر کسی به اندازه‌ی آگاهی خودش زندگی می‌کند. 

مورچه به اندازه آگاهی خودش زندگی می‌کند یک فیل هم همینطور. آدمها هم همینطور!

هر کسی به اندازه‌ی آگاهی خودش عمل می‌کند! کسی ظلم می‌کند! دیگری خشونت می‌ورزد! یکی حرفی می‌زند! کاری می‌کند! 

عیسی به اندازه آگاهی خودش زندگی می‌کند؛ به صلیب کشندگانش هم به اندازه‌ی آگاهی خودشان! 

نه قضاوتی می‌توان کرد نه خوب و بد می‌توان شمرد! 

کل زندگی مسیری است برای گسترش آگاهی. 

اگر کسی کاری در حق تو کرد به اندازه‌ی آگاهی خودش کرده!

اگر کسی تو را ترک کرد! اکر کسی به تو محبت کرد! اگر کسی فرزند تو را برد! اگر کسی مال تو را برد! 

اگر کسی پشت سرت حرف زد! اگر کسی به تو توهینی کرد! 

اگر کسی خوبی تو را گفت! 

هر کسی هر کاری می‌کند به اندازه‌ی آگاهی خودش می‌کند! 

تو آگاهی خودت را بالا ببر!

تو فقط مسوول همین هستی! 

وقتی آگاهی تو بالا برود نه خشمگین می‌شوی نه غمگین! 

وقتی آگاهی تو بالا برود تو مثل خدا می‌شوی! 

همیشه و همه‌جا هستی! بعضی تو را درک می‌کنند! 

بعضی بر سر تو بحث می‌کنند! بعضی انکار بعضی اقرار! 

هر کسی به اندازه‌ی آگاهی خودش تو را می‌فهمد! 


وقتی آگاهی تو بالا برود؛ تو خود عشق می‌شوی!

خود خدا! 

خود خورشید! 

برایت فرقی نمیکند! به همه می‌تابی! به همه عشق می‌ورزی! 

بدون قید و شرط!

هر کسی خودش را در تو می‌بیند! 

کسی نمی‌تواند به تو ظلم کند!

وقتی آگاهی تو بالا برود تو قربانی نیستی! 

تو تنها نیستی!

تو نامیرا هستی! 

تو نانوشتنی هستی! 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد