پول؛شهرت؛ فراوانی!

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 پول؛شهرت؛ فراوانی!

***

پول یکی از اختراعات و ابزارهای جالب ساخته‌ی انسان هاست. از نظر من پول در واقع همان غذاست. یعنی چیزی که برای زندگی در بدن لازم داریم! مقدار حداقلی از غذا واجب و لازم است! غذا خوردن گرچه کاری تنهاست ولی با هم غذا خوردن بیشتر می‌چسبد! پول هم همینطور است! گرچه مالکیت امری فردی است اما شییر کردن بیشتر می‌چسبد! 

شهرت هم در واقع شناخته شدن یا توجه است! امروزه توجه هم کالایی است با همان اهمیت پول! در واقع غذای ذهن!

البته تا حدودی پول و شهرت قابل تبدیل به یکدیگر هستند! 

با رشد اینترنت توجه و پول هر دو الکترونیکی شده‌اند. میزان ویو یا کلیک یا توجه با اعداد و ارقام هر لحظه اندازه‌گیری و مقایسه می‌شود.


توجه؛ این کالای ارزشمند چیزی است که با ما به دنیا می‌آید! توجه بالاترین ثروت نهایی است! 

این که توجهمان را کجا خرج می‌کنیم زندگی ما را تعیین می‌کند! 

نوشته‌های با موضوع توجه را اینجا بخوانید. 


https://www.unwritable.net/search?q=توجه&m=1نهایتاً؛

توجه و فراوانی چیزی است که از درون ما سرچشمه می‌گیرد. 

شاید غذا را از بیرون بدن بدست بیاوریم شاید توجه را هم از دیگران بگیریم

اما فراوانی و منبع حس فراوانی قطعاً درون است! 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

عکس های قاجاری

نعمتِ تنهایی

آرزوت چیه الان؟

روایت های ذهن برای زندگی

آزادیِ خریدنی

دیوانگیِ ذاتی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

حل اختلافِ خانوادگی

برکت