کار روز ١٧ می ٢٠٢٣ - نوشتن نانوشتنی - مدیتیشن اشیاء

 کار روز ١٧ می ٢٠٢٣ - نوشتن نانوشتنی - مدیتیشن اشیاء

***


خوب اقامت من برای دو شب در خانه‌ی یک دوست بعد از تحویل خانه مشخص شد. احتمالا بلیط ایران رو برای ١۶ جون می‌گیرم. 

از امروز شروع کردم به مدیتیشن اشیاء ! برای دانستن مقدمات موضوع این نوشته شاید کمک کند!


آیا تو شیء هستی؟

https://www.unwritable.net/2023/01/blog-post_2.html


شروع کرده‌ام به یکی یکی رد کردن اشیاء اضافه! دانه دانه با چیزهایی که لازم ندارم خداحافظی می‌کنم! آن‌ها را به هرکسی که برسد می‌دهم! یا می‌فروشم! 

با رفتن هر چیزی کمی خانه خلوت تر می‌شود و همزمان کمی ذهنم سبک تر می‌شود! 

با کم شدن اشیاء ترس من هم کم می‌شود! 

نیاز من کم میشود. 

و مهمتر از همه؛ توجه من معطوف چیزهای مهمتر می‌شود. 

بزرگترین چیزهایی که داریم خانه و ماشین و اشیاء نیستند بلکه اینها هستند

بدن؛  

ذهن و احساسات 

انرژی‌های حیاتی


هرچه بیرون خلوت تر باشد بهتر و بیشتر می‌توانم به روی بدنم تمرکز کنم!

نظافت بدن! حس های بدن! پوزیشن فیزیکی بدن! وضعیت شیمیایی بدن! 

تغذیه بدن!

حواس بدن!

این ابزار فوق پیشرفته نیاز به آرامش و آگاهی دارد. 

هرچه توجه را از اشیاء بردارم توجه بیشتری برای بدنم دارم. 


ابزار فوق پیشرفته بعدی ذهن و احساسات هست. ابزاری که تمام دیگر چیزها از آن ساخته می‌شود. 

فرستادن توجه و آگاهی به درون ذهن قدرت ذهن را چندین برابر می‌کند. نفوذ و دقت آن را زیاد می‌کند. 

فرصت مراقبه و توجه به ذهن می‌دهد. 


یوگا تعادل بدن و ذهن است! 

همین نوشته‌ها خروجی ذهن است!

با ذهن میتوان دنیا را به جای بهتری تبدیل کرد!


در حال سبک شدن از بار اشیاء اضافی هستم!

تغییر مسیری بزرگ در زندگی با برکات بی نهایت! 

این کار را با شادی و سرور انجام می‌دهم!


هرچه بیرون خالی تر باشد اگر همراه با آگاهی باشد درون پر تر می‌شود! نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد