گناه چیست؟

زمان خواندن 2 دقیقه ***

گناه چیست؟

***


در ادامهء تعاریف جدید برسیم به گناه. گناه چیست؟ 

ایدهء نوشتن این عنوان این بود که از دیدن ویدیوهای آنلاین و چرخیدن در اینترنت احساس گناه می‌کردم. شاید هنوز هم این حس هست. 

اما برویم سراغ جواب سوال و توضیحات. 


گناه عبارت است از هر چیزی که تو را از خودت دور کند. و چون خدا هم درون خود توست، پس گناه هرچیزی است که تو را از خدای درونت دور کند. 


وقتی از خودت دور بشوی دچار ناآگاهی می‌شوی. و همین ناآگاهی گناه اصلی انسان است. ناآگاهی از خدا و خود. 

بعضی چیزها شدیدتر تو را دور می‌کند و گناه بزرگی است و بعضی چیزها کمتر دور می‌کند. 

گناه شامل استاندارد سازی و قانونی کردن و حل المسائل نمی‌شود، چون سطح آگاهی آدم‌ها متفاوت است تعریف گناه هم متفاوت است. 


برای هرکسی در هر لحظه گناهی هست و این را فقط خود او می‌داند. از بیرون قابل دیدن و قضاوت و مجازات نیست. کاری که مذهبیون انجام می‌دهند. 


گناه برای من شاید چرخیدن در اینستاگرام باشد، یا درگیر ذهن شدن، یا برنامه‌ریزی زیاد، یا ندیدن ترس یا حتی نوشتن. 

هر لحظه و هرثانیه که ناآگاه باشم گناه است. 

هر لحظه غفلت از خودم گناه است. 

هر لحظه ناشکری گناه است. 


اما بدون پر و بال دادن به درخت گناه می‌خواهم فقط روی ریشه و تنهء درخت گناه بمانم. 

درخت ناآگاهی. 

البته ناآگاهی دوامی ندارد. ناآگاهی مثل تاریکی به زودی با تابش نور محو می‌شود. 

ولی می‌توان با گناه نکردن زودتر و عمیق تر در نور فرورفت. 


هر لحظه دوری از توجه به خود گناه است. 

ندانستن حس هایت. 

عدم توجه به افکارت. 


برای من گناه درونی است. گناه در بیرون تعریف نمی‌شود. گناه و مقابل آن ثواب در درون تعریف می‌شود. 

گناه و ثواب می‌تواند به اندازۀ یک نیت کوچک باشد. 


زیاد حرف زدن و زیاد نوشتن گاهی گناه است، چون من را به وادی ذهن می‌کشاند. حرافی زیاد. که به سرعت من را از خودم دور می‌کند. پس کوتاه می‌کنم. 


بزرگترین گناه، ناآگاهی به خود است. 

بزرگترین ثواب آگاهی به خود. 
نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین