برنامه‌ریزیِ آینده و ... تعادلِ لحظه

زمان خواندن 7 دقیقه ***

برنامه‌ریزیِ آینده و ... تعادلِ لحظه

***

این نوشته برداشتی متنی است از ویدیوی زیر

https://youtu.be/8X6Zk96r_Lw?si=GCSuCg1jeNE04tiEنظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین