شُکرِ موفقیتِ کامل

زمان خواندن 2 دقیقه ***

 شُکرِ موفقیتِ کامل

***


در همین لحظه شاکرم. 

خورشید دقیقا همان‌جایی است که لازم است. 

زمین دقیقاً در همان نقطه‌ای هست که باید باشد. 


این رودخانه همان صدایی را در می‌آورد که باید بشنوم. 

این درختان همانجایی هستند که باید روی آن‌ها بنشینم. 


در همین لحظه شاکرم. 

نفس هایم با نظم دقیقی در حال رفت و آمد هستند. 

برگ های سبز دقیقا همان رنگی را دارند که باید داشته باشند. 


آگاهی من دقیقاً به اندازه‌ای است که باید داشته باشم. 

دلهره‌ام هم دقیقاً همان قدری است که باید داشته باشم. 


این پرندگان دقیقاً همان آوازی را می‌خوانند که من باید بشنوم. 


این کلمات دقیقا همان کلماتی است که باید تایپ کنم. 

این مولکول های هوا دقیقا همان مسیر و دمای درست را طی می‌کنند. 


این نوشته دقیقا همانی است که باید باشد!

بدنم دقیقاً بدن مورد نیاز من است. 

مقدار دارایی هایم دقیقا درست و به اندازهء نیازم است. 


روابطم همان چیزی است که به آن نیاز دارم. 

دخترم همان روحی است که باید به این جهان می‌آمده و در درست ترین زمان ممکن به دنیا آمده. 


تمام اتفاقات گذشته و آینده دقیقاً همانی است که باید باشد. 

تعداد دوست هایم همان مقدار درست برای من است. 

تعدا رهگذران این مسیر جنگلی همانی است که بهترین است. 

سلامتی ام دقیقاً متناسب با شرایطم هست. 

درست در نقطه‌ای از زمان و مکان هستم که باید باشم. 


خوانندگان این نوشته دقیقاً همان هایی هستند که باید این را بخوانند! 

تعداد لایک ها و فالوئرهایم دقیقاً با نیاز ها و امکانات من تنظیم شده‌است. 


این لحظه شاکرم! 

طول این نوشته همانی است که باید باشد. 

میزان پول و شهرت و محبوبیتم دقیقاً به اندازهء لازم است. 


عمر من دقیقاً به اندازه است. 

همه چیز دقیق و منظم است. 


از این که توانستم شاکر باشم صد چندان شاکرم. 

الهی شکر. 

الهی شکر. 

الهی شکر....

نظرات

زهرا شهراد گفت…
رسیدن به مقام شکر گوارای وجودت باد 🙏🌺
از حضور خوانندگانی مثل شما شاکرم 🙂🌺

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین