شیطان پرست مُشرک!

 شیطان پرست مُشرک!

---

می‌گویی فلانی و فلانی شیطان پرستند!

می‌گویی فلانی و فلانی مُشرک‌اند!

...

مگر شیطان وجود دارد؟

اگر شیطانی نباشد شیطان پرستی هم نیست!

پس نگران چه هستی؟!

...

دیدی خودت مُشرکی! 

چون فرض می‌کنی شیطان وجود دارد! 

خیالت راحت! 

شیطانی در کار نیست!

به خدای خودت بپرداز!

شیطانی در کار نیست!

شیطان پرستی هم در کار نیست!

این هم یک شیطان پرست است که تقریباً وجود ندارد!

...

که یکی هست و

‌هیچ نیست جز او

وحده و لا اله الا هو


https://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

صدای سخن عشق

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟