مدیریت انرژیها

زمان خواندن 2 دقیقه ***

 مدیریت انرژیها

***


زندگی تشکیل شده از مشاهدهء لحظه به لحظهء انرژی ها. کسی که انرژیهای حیاتی اش را بتواند کنترل کند کل زندگی را به دست میگیرد.

اما انرژیهای حیاتی چیست؟

برای این که این موضوع از گنگ بودن در بیاید باید مثال بزنم.

کنترل انرژی ها از طریق کنترل توجه انجام میشود.

پس هر جایی که توجهمان را بگذاریم انرژیها به همان سمت میروند.


مقداری انرژی حیاتی مختص بدن است. یعنی پاسخ دادن به نیازهای بدن مثل غذا خوردن و تحرک و نیازهای جنسی.

مقداری از انرژیها مختص دنیای بیرون است که از طریق حواس انجام میشود. حواس ما معطوف به بیرون است. 


مقداری از انرژی مختص افکار است. 

مقدار زیادی از انرژی هم مختص احساسات مختلف است. 


آگاهی لحظه به لحظه به تمام این فرآیند ها منجر به کنترل دقیق روی انرژیهای حیاتی میشود. 

مثلا هر بار که غذا میخوریم مقداری انرژی صرف هضم آن غذا میشود. 

هر بار که فکری میکنیم مقداری انرژی صرف آن فکر میشود.

مثلا الان که مینوسم مقداری از انرژی ذهنی من صرف سرهم کردن مفاهیم و کلمات میشود.


مثل هر مدیریت دیگری اولین کار شناخت و مشاهدهء‌ موضوع مورد مدیریت است. مثلا رانندهء‌ خوب باید ماشین خودش را خوب بشناسد.

پس برای مدیریت انرژی اولین و مهمترین کار مشاهده است. 

مشاهدهء نحوهء تخصیص انرژی هایمان. 

مثلا وقتی بیدار هستیم چقدر از انرژیها به سمت فکرهای مختلف میرود. چقدر مختص بدن است. چقدر در احساسات هدر میرود.


معمولا این تخصیص انرژی نامتناست است. یعنی مثلا انرژی زیادی صرف ذهن میشود که واقعا لازم نیست. یا انرژی کمی صرف بدن میشود که منجر به کم تحرکی و بیماری میشود. 


پس باید همواره مراقب افکار و توجه و انرژیهایمان باشیم. چون این تنها دارایی ما در این دنیاست.نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا