مبادلات اقتصادی ٣

 مبادلات اقتصادی ٣

---

دارم مبادله‌‌ی شمس و مولانا رو بررسی میکنم. 

این هم نوعی مبادله است. 

مبادله‌ی زمین و خورشید. 

مبادله‌ی زن و مرد. 

مبادلات کالا و خدمات با پول!

مبادله با بقال محل!

مبادلات آنلاین!

مبادله‌ی پول الکترونیکی!

مبادله‌ی الکترونیکی پول!

مبادله‌ی من با کلمات!

مبادله‌ی خواننده با نویسنده!

گوینده ‌و شنونده!

مبادله‌ی تاریکی با نور!

مبادله‌‌ی چهره با آیینه!

مبادلات بزرگ و کوچک!

مبادله‌ی دو چهره. 

مبادله‌ی چشم‌ها!

دادن و گرفتن!

بده بستان!

مبادله‌ی دو دوست! 

مبادله زمانی مبادله به نظر می‌رسد که دو هویت در کار باشد! دو موجودیت! 

به نظر می‌رسد دو موجود داریم! اما در واقع یک موجود بیشتر درکار نیست. مبادله یکی شدن دو موجود به ظاهر جداست! 

مولانا خودش را در شمس و شمس خودش را در مولانا دید. 

آن دو یکی شدند! یکی از بزرگترین مبادلات تاریخ! مبادله‌ی گورو با شاگرد! مرید و مراد! عاشق و معشوق! لیلی و مجنون! 

یکی شدن یعنی مبادله با تمام جهان! بزرگترین معامله‌ی تاریخ!

برای درک دیگری تو برای لحظاتی ناچاری با دیگری یکی بشوی. تنها آنجاست که مبادله صورت می‌گیرد. مبادله نوعی معجزه است. از مبادله‌ی زن و مرد معجزه‌ای به نام کودک متولد می‌شود. 

از هر مبادله ای چیزی متولد می‌شود. دو تبدیل به سه می‌شود. اما گاهی دو به یک تبدیل می‌شود! آن دو موجودیت جدا با هم یکی می‌شوند. معجزه! بنگ! 

وقتی با کل دنیا معامله کنی تو از بین می‌روی. 

تو با جهان یکی می‌شوی. 

جهان با تو یکی می‌شود! 

در هر معامله ای دنبال یکی شدن باش. 

چه با مشتری!

چه با خواننده هایت!

چه با خدا!

چه با رهگذری در خیابان!

وقتی خودت نباشی می‌توانی یکی بشوی!

برای انجام معامله خودت را خالی کن. 

سبک کن. 

آنگاه می‌توانی با همه جهان از جمله طبیعت و بقال محل و مورچه ها معامله کنی!نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

صدای سخن عشق

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟