تسلیت روز زن

 روز زن!

---

این را به مناسبت روز زن می‌نویسم. هیچوقت زن ها را نفهمیدم! هویت زن! چرا به هویتی جداگانه مثل هویت زن نیاز دارید؟ چرا همین روز زن را مردها برای شما تعیین می‌کنند؟ چطور از این که یک روز به نام شما باشد لذت می‌برید؟ 

روز مَرد برای من مسخره می‌آید! من مَردم و همه‌ی روزها مال من است. بالاتر از آن من یک انسانم! نیاز به یک روز خاص! یک الگوی خاص ندارم. من انسانم! به همین سادگی! 

راستش را بخواهید زنان با جشن گرفتن روز زن هویتی اضافه را بر خود می پذیرند! 

من هیچگاه تبریک روز مرد را نمی پذیرم! وقتی کسی روز مرد را به من تبریک می‌گوید بلافاصله تعریفی از مرد هم تحویلم می‌دهد! تعریفی که لزوماً انتخاب من نیست! نقش مرد را برایم تعیین می‌کند! مثلا مرد قوی! مرد عضلانی! مرد خانواده! مرد کوفت. مرد زهرمار! 

همینطور برای شما زن عزیز! وقتی هویت یک زن را به جای هویت انسانی خودت قبول می‌کنی تعریف یک زن را هم قبول کرده‌ای! زن زیبا! زن خانواده! زن وفادار! زن باکره! زن کدبانو و غیره...  هر کدام از این هویت ها و نقش ها بیشتر و بیشتر برای شما محدودیت می‌شود! مثلا اگر زیبا نباشی که زن نیستی! پس برو بیشتر پولت را بده به پودر و کِرم و جراج پلاستیک و تزریق بوتاکس! اگر موهایت درست نیست اصلا زن نیستی! حق بیرون آمدن از خانه را نداری! زندان بی دیواری که برایتان ساخته‌اند را می‌بینید؟

در نهایت این زنانگی را که برایتان جشن می‌گیرند بیشتر به زیر لباستان مربوط میشود! اصلا اگر مردی نباشد شما زن نمی‌شوید! شما یک دختر می‌مانید! شاید یک دختر باکره! یا یک دختر ترشیده! اما زن نیستید! متاسفانه شما برای زن شدن هم نیاز به یک مرد دارید! 

گول نخورید عزیزان! شما یک انسانید! همانطور که تبریک روز انسان یا روز آدم مسخره به نظر می‌رسد تبریک روز زن هم به نظر مسخره است. 

اگر منظور جشن گرفتن خصوصیات زنانگی باشد شاید بتوان پذیرفت! مثلا جشن گرفتن زیبایی! ظرافت! لطافت! مهر! محبت! این ها را به عنوان یک سری خصوصیات انسانی که بین زن و مرد مشترک است می‌توان جشن گرفت! شاید زیبا هم باشد. مثلا روز زیبایی! روز محبت!

اما جشن گرفتن زن! یعنی چه؟ تعریف زن چیست؟

روز مادر را به خاطر قدردانی از مادم می‌توانم قبول کنم! مادرم خواسته یا ناخواسته مرا بزرگ کرد! می‌توانم یک روز را برای تقدیر و تشکر و بزرگداشت شبهایی که برای من بیدار می‌شد و به من شیر می‌داد قبول کنم! یا روز مادری! شاید شما کسی را نزایید! ولی می‌توانید در حق‌اش مادری کنید! شما می‌توانید مرد باشد و در حق کسی مادری کنید! شاید روز «مادری کردن» زیبا تر باشد! یا روز «پدری کردن»! 

اما روز زن؟ زن چیست؟ زن یعنی انحنای خاص بدن؟ جدا کردن هر کس که سینه و باسن‌اش شکل خاصی است! نقش های خاصی هم باید بپذیرد! تا ما یک روز را به نامش کنیم و به او تبریک بگوییم تا او لذت ببرد و نقش‌های تعریف شده‌ی ما را بهتر انجام بدهد! این نقش که تبدیل به زندان شما شده را می بینید! 

مثلا روز کارگر! کارگر باید ٣۶۴ روز کار کند تا یک روز را برایش جشن بگیرند! و چه کسی جشن روز کارگر را برگزار می‌کند! بله کارفرما! ٣۶۴ روز زیر یوق باید کار کنی تا یک روز را برایت دست بزند!

هر هویت جدیدی که برای شما تعریف می‌کنند به راحتی نپذیرید! مگر هویت انسان کافی نیست؟ هر هویت جدیدی محدودیت جدیدی برای شماست! 

متاسفم که روز زن را به شما تبریک نمی‌گویم. 

محدودیت و پذیرفتن یک یوق و یک هویت جدید از سمت مردها بیشتر تسلیت دارد! 

شما هم روز مرد را اگر من در تعریف «مرد استاندارد» می‌گنجیدم حتما به من تسلیت بگویید! 
نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد