ایران دموکراتیک

 ایران دموکراتیک


https://anchor.fm/russellhearttalk/episodes/ep-e1p0a96


یکی از سرگرمی های فکری من تصور ایرانی دموکراتیک و شاد و مترقی است. 

در اینجا میخواستم تخمین خودم رو از شرایط احزاب اون موقع بگم.البته من خیلی صاحبنظر سیاسی نیستم. 

این تقسیمات با این فرض هست که نیروهای مسلح دخالتی در سیاست نداشته باشند که با وجود فعالیت های سیاسی سپاه به نظر دور از ذهن هست. زمانی که اسلحه تعیین کننده باشد دیگر حزب و دموکراسی آرزویی بیش نیست. 

تصور احزاب قوی و فعالیت دموکراتیک و داشتن اکثریتی که حقوق اقلیت ها رو به رسمیت بشناسد هنوز دور از ذهن به نظر می رسد. 


من ۵ حزب رو تصور کردم با میزان رای تخمینی شان. شما هم اگر نظری دارید بگید. رای بدید به حزب محبوب خودتان. 


٢٠ درصد حزب های اسلامگرا (طرفداران جمهوری اسلامی و کسانی که هنوز فکر میکنند اسلام واقعی وجود دارد، بدنه ی سنتی مذهبی)


١٠ درصد حزب های چپ و سوسیالیستی شرق گرا طرفداران چین و روسیه (شبیه مجاهدین خلق)


٢۵ درصد حزب پادشاهی خواهان و طرفداران پهلوی و ملی گرا و تاریخ گرا


٢۵ درصد حزب های قومیتی کرد و ترک و بلوچ و عرب و طرفداران فدرالیسم یا تجزیه طلب


٢٠ درصد حزب های لیبرال و غرب گرا و طرفداران اقتصاد آزاد طرفداران آمریکا و انگلیس


نظرات

https://gamaan.org/fa/2022/03/31/political-systems-survey/

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد