خانه

خانه!

***

از یک جایی به بعد خانه را پیدا می‌کنی!

خانه‌ی درونت را که پیدا کنی؛ این خانه می‌شود جالب ترین جای دنیا!

دیگر این که اخبار چه می‌گوید خیلی مهم نیست!

دنیا را هم حتی اگر آب ببرد تو امنی!

حتی بعد از مرگ بدنت تو راه خانه را بلدی!

دیگر تعداد لایک و شهرت بی اهمیت می‌شود. 

اصلا دیگری موجودیتش زیر سوال می‌رود!

خانه ات وقتی به اندازه‌ی جهان بزرگ شود دیگر همه در خانه‌ی تو اَند. 

برای یافتن جواب ها بر می‌گردی به خانه. 

برای آرامش برمی‌گردی به خانه. 

برای تغذیه‌ی روحت برمی‌گردی به خانه. 

دیگر صفحات رنگی شیشه‌ای! 

امواج احساسات مثبت و منفی،

طوفان افکار!

هیچکدام نمی‌تواند تو را از خانه تکان بدهد!

گاهی مهمانانی از جنس انرژی می‌آیند و می‌روند اما موج هایشان زود فروکش می‌کند! 

دریاچه‌ی آرام خانه ی تو معمولاً آرام است! 

در خانه‌ی تو حتی کلمه‌ها اهمیتی ندارند!

نوشته ها نیز همینطور!

آنجا همه چیز بدون نوشتن انجام می‌شود!

بدون دوییت!

در یک یگانگی خالص!

بدون حرف اضافه!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!