زالو هستی؟ 😂-😮

 زالو هستی؟ 😂-😮

***

چند روز پیش کسی برایم در یک گروه هفت-هشت نفره نوشت «زالو هستی؟» 

دو نفر شکلک خنده و من هم شکلک تعجب! 

سوای از اینکه آن شکلک تعجب عکس‌العمل من بود چون این سوال به هرحال مربوط به کیستی من بود لینک تمام نوشته‌ها با برچسب «من کیستم؟» را برایشان فرستادم! 


https://www.unwritable.net/search/label/من%20کیستم?m=1


این من کیستم خیلی سوال خوبی است! شاید بهترین سوالی که هرکسی می‌تواند از خودش یا دیگری بپرسد. 

پس همین‌جا از کسی که با پرسیدن اینکه من زالو هستم یا نه سوالی شبیه من کیستم را از من پرسید. 

البته می‌دانیم که منظور پرسنده‌ی این سوال تحقیر بنده بوده. یعنی ارتباط دادن من به موجودی پست و حقیر و مزاحم مثل زالو. شاید هم اینطوری در دسته‌بندی ذهن؛ من در رده‌بندی پایین تری از او قرار بگیرم و او کمی حس برتری و قدرت و نهایتاً شادی بکند. شکلک خنده احتمالا ناشی از این است که شاید کمی حس خوبی گرفته باشد که البته جای خوشحالی دارد. امیدوارم این حس شادی موقت نباشد. 

چرا که حس شادی ای که از مقایسه با دیگران بدست می‌آید معمولاً موقت است! 

داستان از آنجایی شروع می‌شود که از همان دو سه سالگی جامعه ما بچه‌ها را با هم مقایسه می‌کند. جامعه‌ی ذهن زده؛ همه را رتبه‌بندی می‌کند و به هرکسی یک رتبه می‌دهد و ارزش آدم‌ها را با این رتبه‌بندی ها تعیین می‌کند. 

در این رتبه‌بندی ها مثلاً زالو پایین است و احتمالاً آدم پولدارها در مقام های بالا هستند. غافل از اینکه مزایای یک زالو برای زندگی و اطرافش احتمالا خیلی بیشتر از مضرات ثروتمندان برای زمین هست. زالو کارش را درست و تمام و کمال همانطوری که خلقت برایش تعیین کرده انجام می‌دهد. اما بیشتر ثروتمندان با از بین بردن منابع زمین در حال نابودکردن کل اکوسیستم و نهایتاً خودشان هستند. البته نه همه‌شان بلکه اکثرشان. 

نهایتاً با کمک اکهارت جواب مناسبی پیدا کردم. خیر من زالو نیستم. من آن هویت مقایسه گر هم نیستم. من آن ذهن رتبه‌بندی کننده هم نیستم. من آن هویت پوچ و حقیر مقایسه گر که با پایین دانستن دیگران شاد می‌شود هم نیستم. 

نهایتاً من قربانی هم نیستم. اما خیلی از آدم‌ها قربانی این جامعه ‌ی ذهن زده و طبقه بندی کننده هستند. آنها خود را حقیر و ناچیز می‌پندارند و سعی می‌کنند با رتبه بندیِ خودشان نسبت به یک نفر دیگر؛ کمی هویت و احساس ارزش پیدا کنند. 

زمانی که به اصل وجود خودت پی ببری دیگر خوب میدانی که در اصل حیات بین تو و زالو هیچ فرقی نیست. فقط میزان آگاهی زالو و انسان شاید متفاوت باشد. اگر کسی روی آگاهی خودش بدون دخالت جامعه کار کند؛ شاید بتواند از زالو آگاه‌تر و مفیدتر باشد. واگر نه چه بسا یک زالوی گُنده می‌شود که به جای کمک به زمین در راه نابودی آن کار می‌کند. 

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد