کُشتین مارو با این یوگا!

زمان خواندن 4 دقیقه ***

 کُشتین مارو با این یوگا!

***


چند روز پیش دوستی در جواب نوشته‌ی بخشش چنین نوشت. 


https://www.unwritable.net/2023/01/blog-post_9.html


«کشتین مارو با این یوگا

منکه از هیچ یوگی و عارفی حرف به همراه عمل ندیدم

همش شعاره

عشق به خود و خودشناسی یعنی عشق به همه چیز و همه کس بد‌ون منت و چشمداشت

ولی اینو حداقل من تو هیچ ادم مدعی مذهب و یوگی و عارف و….. ندیدم اینا همه فقط خودبینی و تکبر به همراه داشته»


چون این کامنت شاید حس و نظر خیلی های دیگر باشد گفتم بد نیست کمی بیشتر به آن بپردازیم. «کشتین مارو با این یوگا»

با خودم گفتم شاید من زیادی دم از یوگا زدم یا برای خودم از یوگا هویت ساختم. کل نوشته‌های من در مورد یوگا اینجاست. امیدوارم اینطور نباشد. حرفهای من از یوگا؛ بیشتر روایت درک محدود من از مفهوم یوگاست و داستان تجربیات من از یوگا! همین!


https://www.unwritable.net/search/label/یوگا?m=1


اما شاید این نتیجه‌ی آن یوگایی هست که در جامعه امروز در جریان است. یوگایی که فقط به بدن می‌پردازد و نمایش دادن بدن یا کارهای عجیب و غریب! 

گروهی لباس آنچنان تنگی می‌پوشند که تمام خلل و فرج بدنشان معلوم بشود. گروهی هم کارهای عجیب و غریب می‌کنند تا جلب توجه کنند! 

این‌ها هیچکدام یوگا نیست. برای فهم یوگا بهتر است به اساتید یوگا مراجعه کنید. مهم‌ترین استادی که یوگا را در اثرش ثبت و تعریف کرده پاتانجلی هست. 

اما یوگا یعنی یگانگی. یعنی درک یگانگی من و تو! یعنی درک یگانگی جهان! یعنی توحید! 

یعنی من و تو که این نوشته‌ را میخوانی یکی هستیم! 

یوگا هشت بازو دارد که مختصراً اینجا میگذارم. شاید فرصتی شد اینها را درک کردم و بیشتر نوشتم. 

اگر کنجکاو هستید بدانید یوگا چیست حتماً خودتان تجربه کنید. یوگا مذهب نیست که قابل نوشتن باشد. هرکسی باید خودش تجربه کند. 


8 limbs of yoga


1. YAMA – Restraints, moral disciplines or moral vows

Ahimsa (non-violence), 

Satya (truthfulness), 

Asteya (non-stealing), 

Brahmacharya (right use of energy), and 

Aparigraha (non-greed or non-hoarding). 2. NIYAMA – Positive duties or observances

saucha (cleanliness), 

santosha (contentment), 

tapas (discipline or burning desire or conversely, burning of desire), 

svadhyaya (self-study or self-reflection, and study of spiritual texts), and 

isvarapranidaha (surrender to a higher power). 3. ASANA – Posture

4. PRANAYAMA – Breathing Techniques

5. PRATYAHARA – Sense withdrawal

6. DHARANA – Focused Concentration

7. DHYANA – Meditative Absorption 

8. SAMADHI – Bliss or Enlightenment

«همش شعاره»

این را هم که قبلاً مفصلا در این لینک تایید کردم. 😊


https://www.unwritable.net/2023/01/blog-post_4.html


«منکه از هیچ یوگی و عارفی حرف به همراه عمل ندیدم

همش شعاره

عشق به خود و خودشناسی یعنی عشق به همه چیز و همه کس بد‌ون منت و چشمداشت

ولی اینو حداقل من تو هیچ ادم مدعی مذهب و یوگی و عارف و….. ندیدم اینا همه فقط خودبینی و تکبر به همراه داشته»


یوگی و عارف اگر واقعی باشند تماما عمل هستند منتها عمل آنها در بعدهای مختلف است. گاهی بودا فقط با نِشستن دنیا را تغییر می‌دهد. برای فهم عملِ یک یوگی باید تلاش کرد! آنها لزوماً آن عملی که ما با ذهن ناقص خودمان انتظار داریم انجام نمی‌دهند! 


«عشق به خود و همه‌چیز بدون چشم داشت» 

این شاید اولین محصول یوگای واقعی باشد. وقتی در یوگا؛ خودت را دوست داشتی و خودت را با دیگری یکی حس کردی این عشق از درونت می‌جوشد و به همه می‌رسد. 


«ولی اینو حداقل من تو هیچ ادم مدعی مذهب و یوگی و عارف و….. ندیدم اینا همه فقط خودبینی و تکبر به همراه داشته»


مرز بین مذهب و معنویت مرزی باریک است. به راحتی این دو می‌تواند با هم اشتباه گرفته شود. در این نوشته سعی کردم تفاوت معنویت و مذهب را توضیح بدهم. 


https://www.unwritable.net/2022/12/blog-post_25.html


در مورد مدعیان مذهب هم حافظ بسیار زیبا و کامل گفته پس بهتر است من حرفی نزنم:


https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh435


«اینا همه فقط خودبینی و تکبر به همراه داشته»

متاسفانه انحراف از جوهره ‌ی معنویت؛ منجر به ایجاد ایگوی معنوی می‌شود. این داستان را هم سعی کردم اینجا توضیح بدهم. 


https://www.unwritable.net/2022/12/blog-post_25.html

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین