تولد همه مبارک!

 تولد همه مبارک!

***

هر چند روز یک بار تولدی است! تولد یک دوست! یک فامیل یا حتی خودم! 

یک بده بستانی هست! دوستانی در گروههای عمومی و بعضی در گروه‌های خصوصی به همدیگر تبریک تولد می‌فرستند! 

این کار؛ برای تنبلهایی مثل من کاری طاقت فرساست! 

دوستانی دارم که یک بار تبریک تولد می‌گویند و یک سال به پیغام و تلفنت جواب نمی‌دهند! گاهی این تبریک حالت مکانیکی پیدا می‌کند! مثل تبریک های بانک ها و شرکت‌ها که معمولاً اولین و دقیقترین تبریک ها هستند! این هم برای این که ما هم از این قافله‌ی جشن عقب نمانیم! 


سفر به زمین مبارک است! جای سرور و جشن دارد! 

چرا؟ چون یک فرصت دوباره به من و شما داده می‌شود! یک فرصت دوباره برای تجربه‌ی بودن در یک بدن! 

یک تجربه برای سفر در زمان و مکان! 


تولد- تجربه- مرگ! 


شاید شما از آمدن کلمه‌ی مرگ در کنار تولد کمی مکدر بشوید! اما تولد و مرگ دو روی یک سکه اند! 

هنوز خوب نمی‌دانم کدام بهتر است؟

اما فکر می‌کنم هر دو خوب است و قابل جشن گرفتن! 

روزی با گریه آمدیم چه بسا که بتوانیم با لبخند برویم! 

یک انسانِ دیگر وقتی به زمین می‌آید مثل یک گل جدید است!

یک گل جدید با رنگ و عطری جدید! 

کاش می‌شد همه‌ی گلها شکوفا شوند! 

گل‌ها یک روز شکوفا می‌شوند و یک روز هم پژمرده!

اما روح گل ها همیشه هست!

ظرافت گل ها همیشه هست!

زیبایی گل ها همیشه هست!

عطر گل ها همیشه هست!


ما آدم‌ها هم متولد می‌شویم و می‌میریم! 

اما آگاهیِ ما همیشه هست! 

یک آدم دیگر متولد شد! 

خداوند یک چهره‌ی جدید از خودش را نشان داد!

این حتماً جای جشن دارد!

جای تبریک دارد!

پس 

تولد همه مبارک! 

در هر لحظه!

نه فقط سالی یک بار! نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد