کار امروز- حل هویت کاری

زمان خواندن 2 دقیقه ***

 کار امروز- حل هویت کاری

***


در ادامۀ سری نوشته‌های مربوط به کار و پول و اقتصاد امروز میخواهم کمی از وضعیت ذهنی امروزم را اینجا بنویسم.

 https://www.unwritable.net/search?q=کار+پول+اقتصاد&m=1

این نوشتن خودش می‌شود برنامه‌ریزی ذهنی و تقریباً می‌شود کارِ من در این لحظه. 


فرض کنیم بقای من تامین است. منظورم بقای مطلق است و نه نسبی. یعنی غذا و سرپناهی دارم. پس گزینۀ کار کردن برای بقاء را فعلاً کنار می‌گذارم. یعنی گزینۀ کارکردن برای پول را هم کنار می‌گذارم. 


اگر از بقاء عبور کنم می‌رسم به کار کردن در برابر بودن. پس چون بودن مهم‌تر است، کار کردن برای هدفی در آینده هم منتفی می‌شود. یعنی کارکردن برای خود کار. برای لذت کار در حین انجام کار. 

مثلاً این نوشتن حاوی لذتی است در حین نوشتن. این نوشتن برای هدفی در آینده نیست. مثلاً برای جذب مشتری یا جذب خوانندگان یا کسب پول یا فلان و بهمان نیست. این نوشتن برای نوشتن است. 

کامل و لذت بخش! در همین لحظه! 

و وقتی هم که می‌نویسم تمام می‌شود. دیگر چسبندگی یا وابستگی به آن را میگذارم کنار. 

این نوشتن، مثال خوبی است برای بهترین کار برای من در این لحظه! 


وقتی کاملاً در این حالت غرق باشی و این حالت کارکردن در لحظه را درک کنی، شکل کار اهمیت خودش را از دست می‌دهد. 

مثلاً اینکه در بیرون چه می‌کنی زیاد مهم نیست. 


مهم، ماندن در آگاهیِ لحظه است. 

اما اگر مراقبه نکنی، آگاهی لحظه را نمی‌دانی. 


اگر در آگاهی لحظه باشی،

حال در بیرون پول در بیاوری یا نه مهم نیست. 

در بیرون شرکتی بزرگ را اداره کنی یا کوچک مهم نیست. 

کارمندی ساده باشی یا مدیرعاملی قدرتمند مهم نیست. 


این حالتِ انجام دادن، مستقل از شکل انجام دادن است. شکل انجام دادن مثلاً می‌تواند اینها باشد:

  • فکر کردن یا نوشتن یا حرف زدن یا برنامه نوشتن برای کامپیوتر ها
  • راه رفتن یا حالتی به بدن دادن یا کارکردن با ابزارلات و ماشین آلات یا به عبارتی ارتباط با اشیاء
  • ارتباط با آدم‌ها و طبیعت و حیوانات یا به عبارتی ارتباط با موجودات زنده


در تمام این موارد، کنار رفتن ذهن و هویتِ من لازم است. 

در تمام موارد بالا حضور لازم است. 

مثلاً در حین نوشتن، جدا بودن از هویت نویسنده لازم است. 

در حین انجام کارهای فیزیکی، مشاهده از بیرون لازم است. 

در حین ارتباط با آدم‌ها و طبیعت، سکوت لازم است. 


اینطوری حتماً تمام انجام دادن ها به بهترین و موفقترین حالت خودش خواهد بود. 

و باز هم تاکید نهایی! 

کیفیتِ بودن و بالطبع کیفیت انجام دادن ها مهم است. 

و شکل و ظاهر و پوستۀ انجام دادن ها در درجۀ پایینی از اهمیت است. 

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین