اصلِ بزرگِ تغییر

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 اصلِ بزرگِ تغییر

***


یکی از اصول زندگی و تمرین اصلی ویپاسانا اصل تغییر است. یعنی همه چیز در زندگی در حال تغییر و تحول مدام است. 

تقریباً همه این را تجربه کرده‌ایم. همه چیز در بیرون ما در حال تغییر است. آدم‌ها می‌آیند و می‌روند. اتفاقات بیرونی می‌آیند و می‌روند. اما مهم‌ترین چیزی که تغییر می‌کند وضعیت و حال درونی ماست. 

پذیرشِ این تغییر، مهمترین تمرین معنوی است. این پذیرش بصورتِ پذیرش هر لحظه، خودش را نشان می‌دهد. 

پذیرش لحظه در واقع یعنی پذیرش تغییر. 

وقتی هر لحظه را همانطوری که هست ببینیم و بپذیریم در واقع تغییر را پذیرفته ایم. 


تغییر وضعیت آگاهی، منجر به تغییر حالت بودن ما و آن هم منجر به تغییر احساسات ما و آن هم منجر به تغییر افکار ما می‌شود. 


مبدأ و ریشۀ تغییرات معمولاً تحت کنترل ما نیست و شاید از مبدأ حیات یا ماورا یا خدا بیاید. کاری که می‌توان انجام داد مشاهده‌ی تغییرات است وقتی در آگاهی ما می‌آید و پذیرش آنها. یعنی همان کاری که در مراقبه و ویپاسانا انجام می‌دهیم. 


معمولاً آدم‌ها بسته به میزان تمرین و رشد معنوی، به افکار و احساسات ‌و حالت بودنِ خود، به ترتیب آگاه می‌شوند. 

مثلاً امروز من احساسات خیلی پایینی را تجربه می‌کنم. احساساتی نزدیک به ترس یا درماندگی یا تنهایی یا ترس از آینده و چیزهایی شبیه این. 

این احساسات تبدیل به افکاری ناخوشایند می‌شوند. مثلاً افکاری ناامیدانه. 


و تنها کار من، مشاهدۀ آنهاست! 

سپس پذیرششان. 

و گاهی هم مینویسمشان! 

مثل الان! 


و معمولاً این‌ها، با دیدن و پذیرش از بین می‌روند! 

چون اصلِ بزرگ تغییر همیشه و همه‌جا معتبر است. 

اصلی که در ویپاسانا به آن آنیچا می‌گویند. 

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین