تجرد و تاهل، نیازها

 تجرد و تاهل، نیازها

---

هنوز نمیدانم مشکل چیست! یک نیازی دارم. نیاز به جنس مخالف. نیاز جسمی و روحی. در تئوری می‌شود نیاز جنسی را به جهت دیگری منحرف کرد یا در جهت رشد مادی و معنوی استفاده کرد! در تئوری ما به تنهایی کامل هستیم و نیاز به جنس مخالف نداریم. در تئوری اگر لذت بالاتری پیدا کنی دیگر لذت جنسی برایت بچگانه به نظر می‌رسد. در تئوری نباید وابستگی عاطفی داشته باشی. به هیچ کس و هیچ چیز! 

در عمل چندین ماه تجرد را تجربه کردم. بعد از بیست سال تأهل نسبی. نیازهای جسمی و عاطفی هر دو در من قوی تر از متوسط است. رابطه‌های جنسی متعدد برای سلامت آدم خوب نیست. خودارضایی هم راه حل خیلی جالبی نیست. خلاصه ذهن در این نقطه گیر می‌کند!

یک لحظه صبر کن! شش اید تمام این مشکلات ساخته و پرداخته‌ی ذهن است. ذهن مدام در حال ساختن مشکل و حل آنهاست. 

زندگی در بُعد دیگری غیر از ذهن اتفاق می‌افتد. 

ذهن در حال تخیل آینده است. اما زندگی در لحظه اتفاق می‌افتد! وقتی برمی‌گردی به زمان حال یا لحظه ناگهان همه چیز حل می‌شود. 

نیاز به امنیت عاطفی دارم. فکر کنم تارا هم همینطور. فعلاً با یک دوستی صحبت کنم تا بعد. نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!