فضای مجازی

 فضای مجازی

---

دوستی از فضای مجازی پرسید! نمی‌دانستم! دو سه روزی صبر کردم. تا الان که دیگر نتوانستم صبر کنم. از داخل وان حمام برایتان می‌نویسم! به یاد باباطاهر عریان! سعی می‌کنم عریان بنویسم! 

خوب ببینیم فضای مجازی چیست! 

فضای مجازی در برابر فضای حقیقی! ببینید من الان از داخل فضای مجازی برای شما می‌نویسم. شما هم از فضای مجازی این ها را می‌خوانید! فضای مجازی اینترنت! فضای مجازی قلم! فضای مجازی اندیشه و فکر! 

پس فضای حقیقی کجاست؟ فضای حقیقی آنجایی است که این اشکال و حروف و کلمات تبدیل به معنی می‌شوند! آنجا جایی درون شماست! این کلمات آنجا تبدیل به معنی می‌شوند. معنی حقیقی! این حس و معنی که در لحظه تولید میشود درون من و درون شما دیگر مجازی نیست. حقیقی است. همانجایی که همیشه بوده و هست. چیزی نانوشتنی!

اما من مجبورم از این فضای مجازی استفاده کنم برای نشانه رفتن به فضای حقیقی! 

پس این فضای مجازی چیز اصیلی نیست. لازم نیست از آن بترسیم. یا از آن فرار کنیم. یا به آن بچسبیم! 

این فضای مجازی که ادامه‌ی ذهن جمعی ماست مجموعه ای از تاثیرات ذهنی است. تاثیرات ذهنی می‌آیند و می‌روند. حقیقت جای دیگری است. 

قلم به خودی خود ارزشی ندارد آن معنایی که می‌سازد حقیقی است! 

قلم می‌تواند چوبی باشد یا شیشه‌ای! مثل همین قلم و کاغذ شیشه‌ای که همین الان دست من و شماست. 

ذهن و اندیشه را نمی‌توان متوقف کرد. نمی‌توان سانسور کرد. نمی‌توان درست و غلط کرد!

فضای مجازیِ ذهن بشر که نمودی در اینترنت پیدا کرده هم مستثنی نیست. نمی‌توانی اندیشه را درست و غلط بنامی و قسمتی از اندیشه را سانسور کنی! 

در این فضای مجازی هر کسی فکر و تاثیری می‌گذارد و می‌رود! 

شاید کسی دوست داشته باشد از تجربه‌ی رابطه‌ی جنسی خودش بگذارد! و کسی هم از دیدن آن لذت جسمی ببرد! و این می‌شود تمام صنعت پورن اینترنت! نمی‌توانی بدن را سانسور کنی! اگر با بدن بجنگی خودت نابود می‌شوی! باید نگاهش کنی! از این بدن و از همین جنسیت برای آگاهی به همین بدن استفاده کن! از بدن و جنسیت فرار نکن! آن را سانسور نکن! آن را فیلتر نکن! هر چه فیلتر کنی شدیدتر به سراغت می‌آید!

درست و غلطی وجود ندارد. فضای فکر و اندیشه به حرکت خودش ادامه می‌دهد! تو فقط می‌توانی شاهد باشی! از فضای حقیقی درونت به این فضای مجازی نگاه کن. 

این نوشته‌ها را هم که از فضای مجازی ذهن به تو رسیده هم درست و غلط نکن! 

این نوشته‌ها فقط جهتی را نشان میدهد به فضای حقیقی درون تو!

همان فضای حقیقی نانوشتنی! 

چه جوان هستی چه پیر فرقی نمی‌کند! تو از آن فضای حقیقی به یک اندازه سهم داری! 

می‌توانی به آن بپیوندی! 

فضای مجازی ذهن را، فضای مجازی اینترنت را، قلم را، کلمه را فقط شاهد باش! 

آن را محدود نکن!

درست و غلط نکن!

ده فرمانی وجود ندارد!

ذهن به هرجایی می‌رود! 

بدون کنترل تو!

فزرندت هم همینطور!

شاید سراغ هر کسی برود!

تو به حقیقت خودت متصل شو!

از آن حقیقت درونت انرژی ای به کل جهان منتشر می‌شود! 

آن انرژی هرچه مجازی باشد را می‌سوزاند! 

در نهایت فقط یک حقیقت می‌ماند!

یک حقیقت حقیقی غیر مجازی زنده!

یک سکوت!

یک پایان!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!

فرمولِ حالِ بد