راز لحظه

زمان خواندن 4 دقیقه ***

 راز لحظه!

امروز میخواهم یک رازی را که تقریبا آشکار شده را بیشتر آشکار کنم! راز لحظه! 

البته شاید خیلی راز نتوان گفت چون این اطلاعاتی که اینجا میخواهم بدهم را خودتان از قبل می‌دانید! 


حتما شما هم تحت تعلیم آموزشهای مختلف بوده اید. آموزشهای مذهبی؛ اخلاقیات؛ عرفان و غیره. حتما شما هم تا حدودی به آنها فکر کرده اید و دیدید برای شماخیلی کار نمی کند پس بهتر است همین دنیا را بچسبیم. با خودتان گفته اید بهتر است همین لذتهای دست به نقد بدن را بچسبیم. بهتر است پول در بیاوریم تا بتوانیم برای خود و خانوادمان راحتی بخریم.کیفت زندگی مادی خودمان را افزایش دهیم. خانه ی بزرگتر. مهاجرت. ماشین لوکس تر. لباسهای لوکس. همه‌ی این چیزها را میتوان با پول خرید. پس برویم دنبال پول! 


حتما گاهی افسرده شده‌اید. بعد به روانشناسی فکر کرده‌اید. شاید در جستجوی شادی بوده‌اید. شاید شادی را در رفاه و روابط پیدا کرده اید! شاید در سکس یا فود! در لذت های بدنی! تمام این لذتهای بدنی خوب است. اما آخر خط نیست. جایی تمام می‌شود و باید دنبال بهتر و بیشتر باشید!

شاید کتابهای روانشناسی خوانده اید! سعی کردید مثبت فکر کنید! سعی کردید شکرگزاری کنید. سعی کردید عادتهای خوب برای خودتان ایجاد کنید!


اما راز چیست؟ 

تمام ادیان؛ تمام حس های خوب؛ تمام مسیر های معنوی؛ به طور خلاصه زندگی خوب و حتی آخرت خوب - اگر آخرتی در کار باشد - در یک کلمه خلاصه میشود! 

ل-ح-ظ-ه
بله! اینجا یک سطر خالی گذاشتم تا خودتان لحظه را تجربه کنید. لحظه حاوی تمام خوبی هایی است که این بالا گفتم! وقتی در لحظه باشی تمام  غم ها و بدی ها از بین میرود.

در لحظه که باشی تمام اضطراب ها نابود میشود.

موفقیت در لحظه اتفاق می افتد.

شکر گزاری در لحظه است.

تمام حس های خوب در لحظه است. 

حتی مفهوم خدا در لحظه است.

لحظه شبیه یک ماهی لغزنده است که نمیتوانی آنرا نگه داری. 

لحظه درحال حرکت است.

حرکت دايمی.

خداوند در لحظه حظور دارد. 

خداوند در لحظه تمام هستی را خلق میکند و همزمان نابود میکند!


لحظه جایی است که ارتباط واقعی و زندگی واقعی را میتوانی تجربه کنی.

تمام خلاقیتهای بشر در لحظه تولید میشود.

تمام خوبیها از لحظه نشات گرفته.

تمام اختراعات. 

تمام علم بشر در لحظه تولید شده.


لحظه خیلی ناپایدار است. 

یک لحظه غفلت تو را از لحظه بیرون میبرد.

لحظه نیاز به توجه دایمی تو دارد.

تمرکز ذهن نه! توجه ساده!


تمام بزرگان تاریخ در لحظه زندگی می کرده اند. 

محمد! عیسی! مولانا! حافظ! سعدی! خیام! اکهارت! سادگورو! زنده یا مرده! فرقی نمیکند!

اکسیر حیات ابدی در لحظه است!


زمان در لحظه از بین میرود. 

مکان در لحظه از بین میرود.

برای ملاقات خدا باید به لحظه بیایی.


تمام اخلاقیات در لحظه هست. 


تمام روشها و تکنیک هایی که بودا ها و پیامبران آموزش میداده اند برای رساندن ما به لحظه بود.

نماز راهی است برای رفتن به لحظه.

یوگا و یگانگی با جهان در لحظه اتفاق میافتد.


این نوشتن و این خواندن در لحظه اتفاق می افتد.


شعر؛ موسیقی؛ هنر همه و همه در لحظه تولید و مصرف میشود.

تولد و مرگ در لحظه اتفاق میافتد.


خداوند در لحظه است. 

شاید عرش خدا همان لحظه باشد.


این ایده برای این نوشته در لحظه تولید شد. 


توجه به تنفس تو را به لحظه می آورد.

توجه به بدن همینطور

توجه به طبیعت همینطور


لحظه رایگان است

لحظه بزرگترین ثروت رایگان جهان است.


لحظه تنهاست و با همه است


در لحظه تو با جهان یکی هستی

اگر لحظه نباشد تو دوام نمی آوری


ذهن و فکر سعی میکنند تو را از لحظه بیرون ببرند

هویت های کاذب و تقریبا تمام رنج بشر بیرون از لحظه است


ناراحتی هایت همه در بیرون لحظه است

شاید هایت همه در لحظه است


وقتی در لحظه توانستی بمانی 

دیگر غم وجود ندارد

دیگر ترس وجود ندارد

اضطراباتت از بین می‌رود


هرچه بیشتر در لحظه بمانی بیشتر به خدا نزدیک میشوی

بیشتر به مبدا خلقت نزدیک میشوی


سکوت مطلق در لحظه هست

تمام علم و دانش در لحظه است

خوبی ها همه آنجا پیدا میشود


گنج زندگی لحظه است

راز نامیرایی در لحظه است

لحظه همه چیز است

واقعیت لحظه است

مابقی همه توهم است


لحظه همان چیزی است که تو را زنده نگاه داشته

همان چیزی است که هسته ی جوشان حیات است

همان چیزی است که این کلمات از درونش بیرون می آیند

لحظه همان گنجی است که زیر پای توست

لحظه همان خدایی است که از رگ گردن به تو نزدیک تر است


اگر کل انسانها به لحظه بیایند زمین تبدیل به بهشت میشود

حیوانات و گیاهان همه در لحظه هستند


یکی از راههای را که به لحظه ختم میشود انتخاب کن

شاید ورزش باشد

شاید دعا

شاید نماز

شاید یوگا

شاید سکس

شاید حس های بدن


فرقی نمیکند 

از هر دری خواستی وارد شو


اگر نشد دوباره تلاش کن!

صدباره تلاش کن.

لحظه همیشه هست

لحظه نمی‌میرد

لحظه حیات جاودان دارد

لحظه همان عشق است

همان محبت جهانشمول

اگر تمام انسانها به لحظه بیایند دنیا بهشت میشود

زمین بهترین جا برای زیستن میشود

در لحظه جا برای همه ی آدمهای زمین هست


لحظه خالق این سطور است

لحظه با پایان این سطور تمام نمی‌شود


لحظه را دریاب

وقتی به لحظه آمدی یاد من باش


سعی کردم از لحظه بگویم

راز را فاش کنم

رازی که خودت میدانی!


به لحظه خوش آمدی!موسیقی متن


https://music.youtube.com/watch?v=xB0FeXh7V_w&feature=share

نظرات

اگر به ذهنتان رسید که لحظه یعنی باری به هر جهت بودن! بی‌خیالی و برنامه‌ریزی نکردن، ذهنت درحال فهم اشتباه لحظه است.

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

میراثِ من!

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا