لبخند زن

زمان خواندن 0 دقیقه ***

 لبخند زن


لبخند يك زن هيچ گاه كهنه نمى شود!

پير نمى شود


لبخند يك زن با ارزشترين كالاست

لبخند يك زن، هم سنگ زندگيست!


لبخند يك زن حتى مرده اش، زنده است!

زنده مى كند!

حيات مى بخشد!


معجزه ايست كه از دل مرده، زنده در مى آيد!


زن معجزه ى خداست!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا