گپ هاى خودمانى بين جسم و روح

 گپ هاى خودمانى بين جسم و روح


جسم : روح جان تو اصلا وجود ندارى. همه چيز منم!

روح: جسم عزيز. تو به زودى مى ميرى! همه چيز منم!

جسم: تو توهمى! تو فعل و انفعالات مغزى!

روح: تو توهمى و من واقعى ام. من همان موجودى هستم كه تورا زنده نگه داشته ام!

جسم: اگر من سالم نباشم تو ديگر حتى فرصت زدن اين حرف ها را ندارى!

روح: اگر من درون تو نباشم تو يك تكه گوشتى!

جسم: تو با دست من مى نويسى با چشم من مى خوانى و با مغز من فكر مى كنى!

روح: چشمهايت را ببند و بخواب تا برويم  استراحتى بكنيم. دورى و دوستى !


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

نوشتن یا بودن

معجزۀ روشن بینی

آخوند نباش!

بیزینسِ امروز

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

برای او

تمرینِ آدم جدید

جدا شدن از ذهن

بردنِ لاتاری