منطق پولاگر خیلی منطقی فکر کنی

می فهمی که موفقیت همان پول است 

می فهمی که پول است که دنیا را می چرخاند

می فهمی که پول است که بسیاری از روابط را تعیین می کند

.

.

ولى من سالهاست از منطق عبور كرده ام


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

نوشتن یا بودن

معجزۀ روشن بینی

آخوند نباش!

بیزینسِ امروز

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

برای او

تمرینِ آدم جدید

جدا شدن از ذهن

بردنِ لاتاری