نوشتن روزانه

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 


نوشتن روزانه


نوشتن برای من نوعی تمرین ذهنی است

باعث میشود که ذهنم مرتب شود

بیشتر مواقعی که حالم نستبا خوب است دوست دارم بنویسم

البته این تصمیم چند روز پیشم بود

میتوانم این نوشتن را جایگزین برنامه روزانه کنم

و هرروز مدتی برای آن روزبنویسم

در مورد شکرگزاریهای آن روز

و برنامه ها و کارهایی که میخواهم انجام دهم

برای این که دچار پراکندگی ذهنی نشوم

و در مسیردرست بمانم

نوشتن راه بدی نیست

حداقل شلوغی موقت  ذهن را درست میکند

کمی خلاق تر میکند

امروز حسابی درگیر کار بودم به طوری که فرصت فکر کردن زاید نداشتم

در نتیجه حس خیلی خوبی دست آوردم

گرچه ذهن نقادمن مدام می گفت که این کارها فقط گذران وقت است

ولی نتیجه ی همین گذران وقت این شد که حالم بهترشد

و انرژی بیشتری هم پیدا کردم


خوشحالم که میتوانم این نوشته ها را با یک نفر به اشتراک بگذارم

برنامه های روزانه باید کیفی باشد  و درقالب نوشته میتوان به آن رسید

صبح ها بهترین وقت برای نوشتن است

و تعیین برنامه روزانه

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا