تعريف دوست چيست؟

 تعريف دوست چيست؟


دوست كسى است كه جزو فرند هاى فيس بوكت باشد؟ 

يا به پروفايلت سربزند؟ يا لايك بزند؟

دوست كسى است كه نوشته هايت برايش جالب است؟

دوست كسى است كه حداقل هفته اى يك بار تو به يادش بيفتى؟

دوست كسى است كه حداقل هفته اى يك بار او به ياد تو بيفتد؟

دوست كسى است كه وقتى احساس تنهايى كردى زنگ بزنى بگى همينطورى زنگ زدم حرف بزنيم؟

دوست كسى است كه با هم نون و نمك خورده باشيد؟

دوست كسى است كه باهم بيزينس داشته باشيد؟

دوست كسى است كه حس خوبى به تو دارد؟ يا تو حس خوبى به او دارى؟

دوست كسى است كه در ذهن توست؟ يا حتما بايد فيزيكى نزديك هم باشيد؟

دوست فقط خداست؟ 

دوست بى كلك فقط مادر است ؟

دوست كسى است كه مى توانى از او كمك بخواهى؟

دوست كسى است كه با هم حس مشترك داشته باشيد؟

دوست كسى است كه دوستت دارد؟

دوستى با نديدن از بين مى رود؟

دوستى فقط مال مدرسه و دانشگاه بود؟

دوست فاميل است ؟

دوست كسى است كه در غم و شادى با توست؟


بالاخره اين خانه ى دوست كجاست؟


دوستى مى داند دوستى چيست ؟


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده