رسیدن به اهداف از طریق روابط

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 


رسیدن به اهداف از طریق روابطOne way to win and have a good life is to join a team who has a good life


به طور خود بخودی وقطعا انسان شبیه آدمهایی می شود که با آنها رابطه دارد

پس برای رسیدن به هر هدفی ابتدا باید افرادی را پیدا کرد که به آن هدف رسیده اند

برای انجام هر تغییری در زندگی باید به آدمهایی که آن تغییر یا کار را انجام میدهند نزدیک شد

شاید فکرکنید این خیلی نگاه ابزار گرایانه به روابط هست ولی 

شاید یکی از اهداف هم رسیدن به روابط عاطفی باشد

پس داشتن روابط انسانی عاطفی هم زیر مجموعه ی اهداف است

و در تضاد با این نظریه نیست


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

عکس های قاجاری

نعمتِ تنهایی

آرزوت چیه الان؟

روایت های ذهن برای زندگی

آزادیِ خریدنی

دیوانگیِ ذاتی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

حل اختلافِ خانوادگی

برکت