ورزش

زمان خواندن 0 دقیقه ***

 خوانندگان من کسانی هستند که از ذهن خسته اند

به همه ی آنها و خودم توصیه می کنم که اگر امروز ورزش نکرده اند همین الان صفحه ی شیشه ای را فراموش کنند و به کمی پیاده روی بپردازند

فقط اگر ورزش کرده اید وارد شوید


بدن بهترین جا برای بودن است

اما کل بدن

نه فقط سر!

کمی در دستهایتان باشید

کمی در پاهایتان

کمی در شکم و سینه

کمی هم در هوایی که همین الان فرو می دهید


مواظب کمرتان باشید

کمرتان از خواندن این نوشته ها مهم تراست


اول به او برسید

بعد ادامه می دهیم ...


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

عکس های قاجاری

نعمتِ تنهایی

آرزوت چیه الان؟

روایت های ذهن برای زندگی

آزادیِ خریدنی

دیوانگیِ ذاتی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

حل اختلافِ خانوادگی

برکت