خبرخوب

 خبرخوب


یک روز اگه خبر جنگ و نمی شنوی ...

جایی زلزله نیومده

هیچ انفجاری رخ نداده

هیچ جا سونامی نشده


بدون که این خیلی خبر خوبیه

نشون میده ۷ میلیارد آدم 

یک روز خوب دیگه زندگی کردند

پیشرفت کردند

و کاروان زندگی روی زمین یک قدم کوچیک به جلو رفت


من که با این خبر خیلی خوشحال میشم

:) 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید