مدیریت توجه

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 ما در زندگی مقداری زمان نداریم برای مصرف کردن

ما مقداری توجه داریم برای معطوف کردن

مفهوم توجه گسترده تر از مفهوم زمان است

در لحظه اتفاق می افتد و قابل لمس تر است

واقعی تر از زمان است

روشهای مدیریت زمان بهتر است به مدیریت توجه تغییر پیدا کند


ما به طور طبیعی توجهمان به سمت موضوعاتی جلب می شود

و گاهی تصور می کنیم که می توانیم توجهمان را به سمت خاصی ببریم.

این که توجهمان به کجا برود گاهی انتخاب خودمان است

ولی در یک مقیاس بزرگتر ما قادر به تغییر توجهمان نیستیم

انگار که توجه ما خودمختار است 

نمی توان کنترلش کرد

نمی توان به راحتی منحرفش کرد


در مقیاس کوچک و لحظه ای منحرف کردن توجه آسان است ولی در مقیاس بزرگتر به راحتی قابل انجام نیست


بچه ها و حیوانات کنترلی روی توجهشان ندارند برای همین جالب و طبیعی هستند و گاهی قابل پیش بینی و کنترل

بزرگتر ها چارچوبهایی برای توجه کردنشان ساخته اند

برای همین معمولا تکراری و خسته کننده اند


توجه از جایی در اعماق سلولهای مغز ما نشات می گیرد 

از جایی تولید می شود از جایی که ما نمی دانیم کجاست


نظرات

Behzad گفت…
عالی!

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا