چه کار کنیم؟

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 چه کار کنیم؟


از کودکی یک سوال همیشه همراه من بود

چه کار کنم؟

این سوال در حدود ۴-۵ سالگی برای من درست شد

و مدام این رو از مادرم می پرسیدم

چند ماه پیش جواب کلی برای این سوال پیدا کردم

هیچ کار!

اما زمان و تجربه ها می گذره و حس ها عوض میشه

پس این جواب هم نیاز به بازنگری پیدا می کنه

اول ریشه ی این سوال رو بررسی کنیم

بر می گرده تعریفی که جامعه از ما به خودمون میده

یعنی 

من کار مهمی انجام می دهم پس هستم!

و در اون سن من برای پیدا کردن یک هویت در صدد پیدا کردن یک کار مهم بودم که هویت خودم رو در اون پیدا کنم

در کودکی این سوال تقریبا سوال مشترکی بود که هر آدمی از یک کودکی مثل من می پرسید

وقتی بزرگ بشی میخواهی چه کاره بشی؟

حتی در زبان انگلیسی جمله ای هست که با ترجمه لفظ به لفظ میشه چی هستی ؟ و در جواب شما باید شغلت را بگویی

اما کار مهم چیست؟

کار مهم کاری است که تایید جامعه را در پیش دارد؟

کار مهم کاری است که پول دارد؟

کار مهم کاری است که به دیگران کمک کنی؟

کار مهم …

و ما مدام در حال جستجوی ترکیبی از این کارها هستیم

تا رضایتی بدست بیاوریم


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا