پول و آینده

 پول و آینده 

(این متن یک مقدار بد بینانه و در نقد سیستم سرمایه داری هست و یک مقدار طولانی و مطمئنا منظور همه ی آدمها در همه ی زمانها نیست)

 

در دنیای سرمایه داری پول تبدیل شده به تمام آرزوهای دست نیافته ی آدمها

حس خالی بودن ما انگار که فقط با پول پر می شود


تمام موفقیت خلاصه شده در پول

آینده و لذات ما همه خلاصه شده در پول


فکر می کنیم که اگر پول داشته باشیم

تمام لذت ها را می توانیم بخریم


تمام آدمها به ما احترام می گذارند

همه به حرف ما گوش می دهند


 اگر زنیم همه ی مردها از ما پایین ترند

اگر مردیم همه ی خانم ها ما را می خواهند


ولی این به نظر می رسه که سرابی بیش نباشه


البته پول به اندازه اش لازم و ضروری هست

بحث در مورد مقدار آن هم بحث بی موردی هست

آن مقدار که بدن شما به غذا و سرپناه نیاز دارد و متغییر است


پول شده میزان زندگی ما

عادت کرده ایم که به هر آدمی یک عدد نسبت بدهیم 

و همه ی آدمها با میزان آن سنجیده می شوند


یک رنکینگ جهانی!

و یک مسابقه ی جهانی

همه ی ما ناچار در این مسابقه می افتیم

و از خواب و خوراک و روابطمان می زنیم برای آن

حتی از آرزوهایمان می زنیم برای آن

چون او مجموعه ی آرزوهای ماست

ولی هنوز آرزوی واقعی را پیدا نکرده ایم

آرزوی اصلی کدام است؟


از آرامشمان می گذریم

از بسیاری از خواسته هایمان می گذریم

و به سوی سراب می دویم

تشنه و هراسان

و نمی دانیم یک جرعه آب کافی است 

می توانیم جرعه ی آبمان را بنوشیم و بایستیم

اصلا ببینیم چقدر تشنه ایم

و چقدر آب می خوهیم!

اما هراس از تشنگی به ما امان نمی دهد

مدام می دویم

و سراب هم همانجاست


عشق هم پولی شده

بدن ها پولی شده

و می توان خریدشان


آغوش ها پولی شده

روابط پولی شده

حتی لحن سلام ما بسته یه میزان پول تغییر می کند


آنقدر این مسابقه را ادامه می دهیم 

تا در حین مسابقه از حال برویم 

و زمان فیزیکی بدنمان به پایان برسد


جنگ تا آخرین نفس!


جنگیدن برای فرار از گرسنگی 

فرار از زمان تا آخرین لحظه 


سیستم های سرمایه داری درست می کنیم 

که همه ی جامعه حول این محور بچرخد


خدای جدیدی درست کرده ایم 

خدایی که خدای غذاست

خدای گاو!

مجسمه اش را هم از فلز درست می کنیم 

و می پرستیم


دروغ می گوییم برای پول

ازدواج می کنیم و طلاق می گیریم برای پول

کار می کنیم برای پول

رای می دهیم برای پول


تلفن می زنیم برای پول

ارتباط ها یمان را هماهنگ می کنیم برای پول


پول به جای ما حرف می زند

پول می گوید با چه کسی چطور رفتار کنیم

پول می گوید چقدر موفق هستیم

پول می گوید به کی احترام بگذاریم

پول می گوید کجا زندگی کنیم

پول می گوید کی بخوابیم

و کی بیدار شویم

پول می گوید با کی ازدواج کنیم

پول حرف می زند

پول می گوید چه رشته ای را انتخاب کنیم


و این پول خیلی حرف می زند

اما همه به حرف پول گوش نمی دهند

گروهی هستند که کم تر حرف می زنند

اما بیشتر زندگی می کنند

آنها بیشتر با پول بازی می کنند

بازی محبت 

بازی شییر کردن نعمت

بازی اعتماد


بازی زندگی و مرگ

بازی با لحظه

بازی با کلمه

بازی با نوشتن و خواندن


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

نوشتن یا بودن

معجزۀ روشن بینی

آخوند نباش!

بیزینسِ امروز

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

برای او

تمرینِ آدم جدید

جدا شدن از ذهن

بردنِ لاتاری