چسبندگی ذهن

 چسبندگی ذهن

۵اکتبر ۲۰۱۷امروز کشف جدیدی در مورد چسبندگی ذهن انجام دادم

بعضی وقتها ذهن چسبنده میشود یعنی توان فراموش کردن را از دست میدهد

یک موضوع یا فکر به طور مداوم در ذهن تکرار میشود

این احتمالا یکی از علایم اوتیسم است

و حتی شاید افسردگی.


به این صورت ادم در یک فکر یا ایده انقدر باقی میماند که عواقب بدی پیدا میکند

اگر این فکر منفی باشد عواقب وخیمی خواهد داشت

نوعی غرق شدن ذهنی در یک موضوع


نیاز به تکرار برای فراموش نکردن یا تکرار بدون اراده


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

تنهایی و آرامش جاده