عصاره ی همه ی افسردگیها

 کشف و شهود 30 آگوست ۲۰۱۷


عصاره ی همه ی افسردگیها عدم داشتن حس خوب نسبت به خود است

این عدم حس خوب از جایی منشا می گیرد 

این منشا گاهی بیرونی است و باید با آن مبارزه کرد یا دوری گزید

روابط هم خیلی موثر است

روابط ناسالم را باید قطع کرد


گاهی هم شاید درونی باشد

داشتن شجاعت و تشویق خود لازمه ی داشتن حس خوب نسبت به خود است

انجام فعالیت های بدنی هم همینطور موثر است

به طور کلی انجام کارهایی که حس خوب و اعتماد به نفس به من میدهد

و دوری از روابط و کارهایی که حس اعتماد به نفس را از من می گیرد


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده