مادر

 مادر


مادر يعنى زندگى

مادر يعنى سينه اى به زيبايى برگ درخت

مادر يعنى اشك

مادر يعنى عشق


مادر همان آغوش است

مادر همان گرماى زندگى است

مادر يعنى كل طبيعت

مادر يعنى الهه ى حيات

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده