بزرگترین فکت زندگی

 بزرگترین فکت زندگی


همیشه فکت ها در زندگی برای من مهم بوده

توجه به فکت ها یعنی واقعیت ها همیشه به آدم کمک می کنه

بزرگترین فکت زندگی زمان هست

می دونیم که بدن فیزیکی ما ناچار زمان محدودی داره

پس در تمام ملاحظات مربوط به زمان این فکت رو باید در نظر بگیریم

فکت دیگه ای که خیلی بدیهی به نظر میرسه

وجود آینده و گذشته در زمان حال هست

یعنی گذشته و آینده وجود مستقلی ندارند 

و نوعی تخیل و تفکر هستند که در زمان حال اتفاق می افتند

درست مثل همین لحظه که من مشغول نوشتن و شما مشغول خواندن هستید

پس بدیهی است که بهتر است به گذشته و آینده زیاد سفر نکنیم

گذشته ی ما از زمان تولد کاملا مبهم و نامشخص هست

آینده ی ما هم تا زمان پایان فیزیک بدنمون کاملا مبهم و نامشخص هست

هر تلاش برای پیش بینی یا مرور گذشته معمولا جز خراب کردن حال کارکردی نداره

پس فکت بزرگ محدودیت فیزیکی بدن و زمان زنده بودن بدن ما در جهان مادی من رو به فقط به یک نقطه می رسونه: 

لحظه


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید