صلح با جنگ!

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 صلح با جنگ!


میدونید با انداخت بمب اتم روی ژاپن چقدر جان آدمها نجات پیدا کرد؟

میدونید با ساختن سلاح و جنگ افزار چقدر به صلح کمک میشه؟


میدونید چقدر آدم هستند که این جمله ها رو باور کردن؟

یا حداقل خودشون رو با این جمله ها گول می زنند؟


میدونید تمام جنگ و خشونت های تاریخ توسط آدمهای معمولی درست شده؟

میدونید خشونت قسمتی از طبیعت هست؟

میدونید فیلم ها و بازی های جنگی خیلی فروش دارند؟

حتی شاید اولین تفنگ و شمشیری که تو بچگی باهاش به طور خیالی هدف ها رو می زدین یادتون باشه!

شاید مزه ی آخرین گوشت زیر دندونتون باشه!

یا آخرین گیاهی که خرد کردید!


شاید وقتشه که خشونت رو به عنوان یک واقعیت بپذیریم

حداقل ما با این واقعیت نجنگیم

جنگ و خشونت یک واقعیت است!


هر آنکس که دندان دهد خشونت دهد!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین