گپ هاى خودمانى ١و٢

 گپ هاى خودمانى ١و٢


١- نوشتن گفتگوهاى درون ذهنت روى ديوار شهر در كتاب چهره ها اصلا كار درستى نيست

٢- چرا؟ مگر نوشتن و خواندن يكى از راههاى خوب ارتباط نيست؟

١- نه تو متوجه نيستى ! اينجا همه صميمى نيستند. نبايد هر چيزى را شيير كنى. معلوم نيست چه فكرى بكنند. 

٢- مثلا چه فكرى ؟

١- اين كه تو فقط وقتى تنها هستى مى نويسى و مثلا اين كه خيلى احساساتى هستى يا زياد فكر مى كنى! اصلا چه اصرارى هست كه بنويسى روى ديوار شهر!

٢- آخر خوانده شدن خوب است و حس خوبى دارد! 

١- اينجا براى اين است كه از شادى ها و موفقيت هايت عكس بگذارى! 

اينطورى همه فكر مى كنند كه تو هميشه شاد و موفق هستى و اين همان موفقيت است !

٢- حالا اين را كه نوشتم ! بياندازم دور؟ 

١- اين را مى توانى شيير كنى! ولى بار آخرت باشد


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید