شکستن بت هایم

 شکستن بت هایم


هرآنچه مى نويسم 

بُتى مى شود!

كه نگهداشتنش اشتباه است!

و دور انداختنش مايه ى حسرت!


من مانده ام و انبوهى از بُت هاى قديمى!


كاش ابراهيمى بيايد و بُت هايم را بشكند!


شَتَرق!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

نوشتن یا بودن

معجزۀ روشن بینی

آخوند نباش!

بیزینسِ امروز

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

برای او

تمرینِ آدم جدید

جدا شدن از ذهن

بردنِ لاتاری