جرعه هاى تلخ فلسفه

زمان خواندن 0 دقیقه ***

 شراب نمى نوشم !

چون خيلى تلخ است. 

اما معتاد به نوشيدن مشروبى تلخ ترم !


"جرعه هاى تلخ فلسفه"


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

عکس های قاجاری

نعمتِ تنهایی

آرزوت چیه الان؟

روایت های ذهن برای زندگی

آزادیِ خریدنی

دیوانگیِ ذاتی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

حل اختلافِ خانوادگی

برکت