حق الناس

 كاش روباه كلاغ را گول نمى زد

كاش كلاغ پنيرش را با روباه قسمت مى كرد

كاش حق روباه و كلاغ رعايت مى شد

كاش كلاغ زودتر مى فهميد خوردن پنير به تنهايى خيلى مزه ندارد

كاش بغض كلاغ را درك مى كرديم

كاش مى دانستند پنير فراوان است

كاش مى فهميديم تقسيم پنير از خوردن پنير لذت بيشترى دارد

كاش حق الناس برايمان مهم تر بود

كاش بغض اين زخم كهنه را زود تر مى فهميديم

طعم پنير كلاه سرمان گذاشته ....

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید